Soutěž pro studenty středních škol

Napiš esej na dané téma a vyhraj super ceny

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vyhlašuje soutěž o nejlepší odbornou esej. Soutěž je určena studentům středních škol se sídlem v České republice a na Slovensku. Zájemci se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů.


Odbornou esej je možno zasílat elektronicky na adresu: labudkova@opf.slu.cz.


Vyhodnocení a doba trvání soutěží:

Soutěž probíhá od 1. listopadu do 31. prosince 2023. V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší eseje, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami. O vítězích jednotlivých kategorií bude rozhodovat tříčlenná porota složená z odborníků v dané oblasti.


Výherci soutěže mohou kromě výher získat také talentové stipendium určené studentům prvního ročníku naší vysoké školy.

Autorská práva:

Zasláním soutěžní eseje uděluje autor pořadatelům soutěže právo na zveřejnění práce nebo její části na webových stránkách fakulty, a to včetně jména autora a názvu studované školy. Pořadatelé soutěže mají právo zveřejnit jméno autora a název studované školy všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.

Vyhlášení výsledků:

Výsledky budou vyvěšeny na webové stránce fakulty, a to v termínu nejpozději do 15. ledna 2024. Výherci i ostatní soutěžící obdrží zprávu o výsledcích e-mailem. Termín předání cen vítězům bude upřesněn.


Ceny:

Na vítěze jednotlivých kategorií čeká ocenění v podobě:

1. místo - sportovní hodinky
2. místo - bezdrátová sluchátka
3. místo - bluetooth reproduktor

Témata prací:

Jak nám pomůže vládní úsporný balíček?

Vládní úsporný balíček se stal jedním z klíčových politických a ekonomických témat posledních měsíců. Úspory ve vládních výdajích by měly zpomalit zadlužování státu a ozdravit státní rozpočet. Zamyslete se, zda a proč je vládní úsporný balíček důležitý a nezbytný. Zkuste rozvést, jak může být prospěšný i pro domácnosti, podniky či finanční instituce.

Recept na úspěšnou kampaň s Influencerem

Influencer marketing je fenomén současného digitálního věku, který dramaticky změnil způsob, jakým firmy oslovují své zákazníky. Jedná se o současný marketingový trend, kdy známe osobnosti (influenceři) prezentují produkty konkrétní značky. Tito influenceři jsou obvykle lidé, kteří mají velkou sledovanost na sociálních sítích nebo jiných online platformách. Vaším úkolem je prozkoumat kladné i záporné stránky využití influencerů v marketingové komunikaci jak z pohledu podnikání, tak i z hlediska nákupního chování.

Umělá inteligence v cestovním ruchu

Umělá inteligence (AI) se stala klíčovým hráčem v moderním cestovním ruchu. Díky svým schopnostem analýzy dat a automatizace procesů umožňuje AI vytvářet personalizované cestovní zážitky. Od doporučení destinací a aktivit až po optimalizaci cestovních tras, AI zlepšuje kvalitu cestování a usnadňuje rozhodování cestovatelů. Využití umělé inteligence v cestovním ruchu přináší nejen praktické výhody, ale také klade důraz na etické otázky spojené s ochranou osobních dat a transparentností. Všechny tyto aspekty využití AI v cestovním ruchu můžete v eseji popsat.

Jsem inteligentní já nebo ChatGPT?

Pronikání umělé inteligence do našeho života přináší nové možnosti, ale i úskalí, ze kterého pramení celá řada otázek. Významnou schopností člověka je myšlení a intuice podávající do jisté míry obraz o jeho chytrosti a inteligenci. Může například ChatGPT nebo případně jiné obdobné služby plně nahradit myšlení člověka? Lze jim zcela věřit? Lze se na ně vždy spolehnout nebo je lepší spoléhat na sebe? Podívejte se ve své eseji na kloub této nové informační technologii.

Jak ovlivňuje vysoká inflace běžný život nás všech?

Myslíte, že inflace je jen slovíčko z ekonomických zpráv? Na první pohled se tak může zdát, že inflace je komplikovaný ekonomický pojem, který nemá na náš každodenní život žádný vliv. Opak je však pravdou. V posledních letech dopady inflace pociťuje téměř každý z nás. Cílem této práce je prozkoumat a vysvětlit vliv vysoké inflace na náš každodenní život a jeho aspekty – od nákupu potravin až po například plánování dovolené. Existují způsoby, jak se s vysokou inflací vypořádat a jak ji můžeme zohlednit při plánování našich financí?


POZOR! Esej zasílejte formou přílohy v MS Wordu v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, velikost písma 12, řádkování jednoduché. Nezapomeňte uvést vaše jméno a příjmení, název školy, email a telefonní číslo.