Soutěž pro studenty středních škol

Katedra financí a účetnictví každoročně pořádá celostátní soutěž pro studenty středních škol s tématikou finanční gramotnosti. Cílem soutěže je poskytnout středoškolákům příležitost zamyslet se nad problematikou řízení osobních financí, využití moderních technologií ve financích nebo finančního vzdělávání. Každý rok je úkolem studentů napsat odbornou esej na aktuální téma. Autoři tří nejlepších esejí pak získají velmi atraktivní finanční odměnu a možnost osobně se setkat a diskutovat s vysokými představiteli ČNB při slavnostním vyhlášení vítězů soutěže. Kromě ČNB je partnerem soutěže také statutární město Karviná.

Vyhlášení soutěže pro rok 2024

Téma soutěže pro rok 2024 je “Možnosti a hrozby využití umělé inteligence ve financích”. Odbornou esej na maximálně 5 stran je možno se všemi náležitostmi stanovenými v pravidlech soutěže zasílat do 31. března 2024 ne email soutez@opf.slu.cz.

Autoři tří nejlepších esejí budou oceněni peněžitými cenami ve výši 15.000 Kč (1. místo), 10.000 Kč (2. místo) a 5.000 Kč (3. místo). Výsledky soutěže budou zveřejněny 21. dubna a slavnostní předání cen v centrále České národní banky se uskuteční v květnu 2024. 

Fotky z předešlých let