Pravidla soutěže

Forma eseje

Volný útvar odborného charakteru a zaměření s délkou maximálně 5 stran A4. Autor je povinen ve své práci uvést veškeré informační zdroje, ze kterých čerpal. Soutěžní práce může mít pouze jednoho autora.

Odevzdání eseje

E-mailem na adresu soutez@opf.slu.cz v období 19. 2. – 31. 3. 2024. Na první straně eseje je nutné uvést kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon, název a adresu studované střední školy, ročník studia. Esej se odevzdává ve formátu .doc, .docx, .odt nebo .pdf

Hodnocení eseje

1. Odborná porota složená z členů katedry financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, pracovníků České národní banky a statutárního města Karviná vybere 10 nejlepších prací.
2. Každý člen poroty na základě subjektivního hodnocení odbornosti a literární úrovně stanoví pořadí 10 nejlepších prací.
3. Vypočte se průměrné pořadí pro každou práci a sestaví se výsledné pořadí. Při rovnosti průměrného pořadí rozhoduje, které práci bylo častěji přiřazeno lepší pořadí.
4. Organizátoři si vyhrazují právo neudělit některou z cen, pokud eseje nebudou mít patřičnou odbornou úroveň.

Ceny

1. místo: 15.000 Kč
2. místo: 10.000 Kč
3. místo: 5.000 Kč

Hlavní termíny

19. 2. 2024          Zahájení soutěže, možnost začít zasílat soutěžní práce
31. 3. 2024
          Ukončení přijímání soutěžních prací
21. 4.  2024
         Vyhodnocení soutěže
9. - 15. 5. 2024
    Slavnostní vyhlášení vítězů

Zasláním soutěžní práce autor uděluje pořadatelům soutěže právo na zveřejnění práce nebo její části na webových stránkách České národní banky a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, a to včetně jména autora a názvu studované školy. Pořadatelé soutěže mají právo zveřejnit jméno autora a název studované školy všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.