Prezentace studijních programů

Středním školám nabízíme jedinečnou příležitost v podobě prezentace našich studijních programů přímo ve vaší instituci. Naši zkušení vyučující a kompetentní zástupci studijního oddělení jsou připraveni navštívit vaši školu, prezentovat naše studijní programy a zodpovědět jakékoli dotazy vašich studentů.
 
Studenti získají přehled o dostupných studijních programech, což jim umožní udělat informovaný výběr své budoucí kariérové cesty. Budou mít příležitost diskutovat o svých zájmech a potřebách s odborníky z daného oboru. Naši zástupci poskytnou cenné tipy pro úspěšný průběh přijímacího řízení. Prezentace je možná adaptovat tak, aby co nejvíce vyhovovala specifickým potřebám a očekáváním vaší školy a jejích studentů. Tato prezentace je pro vaši instituci zcela zdarma.

Prezentace programu Inovativní podnikání

Aby měli vaši studenti možnost se o Inovativním podnikání dozvědět vše by je mohlo zajímat, připravili jsme si pro ně prezentaci, při které jim povíme všechno důležité, aby pro ně bylo rozhodování co nejjednodušší. Řekneme jim, kde se Inovativní podnikání vzalo, na jakých pilířích stojí, jak toto netradiční studium vypadá v praxi, na co všechno se během studia mohou těšit a rádi zodpovíme veškeré dotazy. Součástí prezentace bude týmová (třídní) aktivita, během které si vyzkouší, jaké je to být týmovým podnikatelem a také pozvání na Den (s) týmovým podnikatelem.

Více i o programu Inovativní podnikání:  Ve studijním programu Inovativní podnikání se studenti učí zejména vlastními podnikatelskými projekty, týmovým dialogem a psaním esejí z odborné literatury, která se nejlépe hodí pro jejich cíle a vzdělávací plán. Založí reálnou podnikatelskou korporaci v týmu cca 15 lidí. Pod touto korporací vznikají menší podnikatelské projekty a týmy. Za 3leté studium projdou různými podnikatelskými projekty a budou pracovat na řešení pro nespočet zákazníků. 

Studijní program Inovativní podnikání je netradiční také způsoby evaluace. Klasické zkoušky nebo písemné testy nevyužíváme. Nejdůležitějším kritériem je osobní rozvoj a to, jak se studenti zdokonalují v oblastech, které si nadefinovali. Dobrou ukázkou jejich posunu jsou dosažené úspěchy v podnikatelských projektech, reference od zákazníků, množství a kvalita napsaných esejí atd. Tohle vše tvoří podnikatelské portfolio, na základě kterého jsou hodnoceni a získávají kredity. Když absolvují, budou odměněni bakalářským titulem a rozsáhlou sítí kontaktů, které jim otevřou dveře do budoucnosti!Pro domluvení termínu nebo více informací nás neváhejte kontaktovat:

  • Bc. Monika Kravčíková
  • stredniskoly@opf.slu.cz
  • +420 774 670 123