Výzkumné projekty řešené na fakultě - rok 2017

GA ČR:


GA 16-17796S: Příslušnost k finanční skupině jako faktor ovlivňující výkonnost a riziko bank.


období: 2016 - 2018
řešitel: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

 

Studentská grantová soutěž SU

Dr. Ing. Ingrid Majerová
Vliv vybraných makroekonomických a mikroekonomických determinantů na konkurenceschopnost regionů a firem v zemích Visegrádské skupiny plus
SGS/13/2015
 
Ing. Radim Dolák, Ph.D.
Pokročilé metody získávání dat a simulační techniky v oblasti podnikových procesů.
SGS/35/2016
 
Ing. Pavlína Kirschnerová
Daňové úlevy fyzických osob jako součást podpory veřejných politik ČR.
SGS/20/2016
 
Mgr. Stanislav Martinát, PhD.
Brownfieldy v urbánním a rurárním prostoru: geografické, ekonomické, historické, právní souvislosti a jejich význam pro regionální rozvoj (BURAN).
SGS/21/2016
 
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Vliv fundamentálních faktorů a corporate governance na cenu akcií.
SGS/23/2016
 
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Lidské zdroje v rodinných podnicích.
SGS/24/2016

 

Interní grantová soutěž SU - IGS SU

Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Vymezení faktorů determinujících zákaznickou angažovanost ke značkám v prostředí sociálních sítí v ČR.
IGS/11/2017
 
Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Asymetrický vliv změn úrovně devizových kurzů na zahraniční obchod České republiky.
IGS/12/2017