Granty a projekty - archív 2021-2025

Výzkumné projekty řešené na fakultě


 

Studentská grantová soutěž SU

SGS/18/2022  Možnosti využití metavesmíru v rámci realizace prodeje produktu a marketingové komunikace
období:  2022
řešitel: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. + 6 studentů

SGS/19/2022  Systémy sociálního zabezpečení ve vybraných středoevropských zemích se zaměřením na oblast mateřství a rodičovství
období:  2022
řešitel: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Kamila Turečková, Ph.D., Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. + 6 studentů

SGS/20/2022  Faktory ovlivňující konverze na podnikovém webu
období:  2022
řešitel: Ing. Tereza Ikášová
spoluřešitelé: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., Ing. Martin Klepek, Ph.D. + 2 studenti

SGS/12/2022  Predikce celoživotní hodnoty zákazníků pro e-shopy
období:  2022
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.
spoluřešitelé: 1 student

SGS/14/2022  Determinanty finanční stability vybraných finančních institucí
období:  2022
řešitel: Ing. Lenka Přečková, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. + 5 studentů

SGS/25/2022  Regenerační potenciál brownfieldů v České republice se zaměřením na zámecká a panská sídla
období:  2022
řešitel: Ing. Kamila Turečková, Ph.D.
spoluřešitelé: 2 studenti

SGS/12/2021  Nepřeskočitelnost reklamy v souvislostech výkonnostního marketingu
období: 2021
řešitel: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
spoluřešitelé:  Ing. Veronika Braciníková, Ph.D.  + 3 studenti

SGS/13/2021  Komparace systémů sociálního zabezpečení v zemích V4 se zaměřením na rodinnou politiku 
období: 2021
řešitel: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Kamila Turečková, Ph.D., Mgr. Danuta Duda, Ph.D.  + 5 studentů

SGS/14/2021   Smart Performance Dashboards v podnikové praxi
období: 2021
řešitel:  Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D., Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.  + 4 studenti

SGS/16/2021  Determinanty finanční stability bank a pojišťoven v České republice
období: 2021
řešitel:  doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D., Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.  + 3 studenti

SGS/15/2020 Paretovo pravidlo v marketingu v kontextu e-commerce
období: 2020 – 2021
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.
spoluřešitelé: 1 student

SGS/16/2020  Vliv vybraných vnitropodnikových a makroekonomických determinantů na finanční strukturu podniků ve vybraných zemích střední a východní Evropy
období: 2020 – 2021
řešitel: Ing. Nicole Škuláňová 
spoluřešitelé:   doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.

SGS/17/2020 Business strategie online obchodních organizací a zákazníci
období: 2020 – 2021
řešitel:  Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
spoluřešitelé:   doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.  + 2 studenti
 

Interní grantová soutěž SU - IGS SU

IGS/12/2022  Vliv podnikatelského prostředí na ekonomickou výkonnost
období: 2022
řešitel: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.

IGS/13/2022  Příprava k habilitačnímu řízení na OPF SU v roce 2022 "Modelování chování zákazníka v prostředí e-commerce"
období: 2022
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

IGS/14/2022  Vliv investičních výdajů na finanční situaci podniků
období: 2022
řešitel: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.

IGS/15/2022  Řízení kapitálu a kapitálové struktury v návaznosti na ekonomickou přidanou hodnotu podniků v České republice
období: 2022
řešitel: Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.

IGS/10/2021 Metody komplexního hodnocení podniku a jejich využití v podmínkách vybraných zemí Visegrádské skupiny
období: 2021
řešitel:  Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.

IGS/11/2021 Řízení pracovního kapitálu v návaznosti na velikost a ziskovost podniků v České republice
období: 2021
řešitel:  Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.

IGS/12/2021  Dynamické vlivy devizových kurzů na bilanci služeb ve vybraných zemích střední a východní Evropy
období: 2021
řešitel:  Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

 

Projekty v rámci Institucionální podpory

IP/02/2022  Monitoring vlivu změn globálního podnikatelského prostředí na strategické řízení podnikatelských subjektů v kontextu výkonnosti a konkurenceschopnosti

období: 2022 - 2024
řešitel: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.

IP/04/2022  Výzvy řízení ve fázi stabilizace a krize
období: 2022 - 2024
řešitel: Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.

IP/05/2022  Integrace process miningu a vybraných technologií se zamřením na systémy kalkulací nákladů a simulace
období: 2022 - 2023
řešitel: Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.

 

Projekty Moravskoslezského kraje

Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2018
Program:  Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018
RRC/10/2018   Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě
období: 2018 - 2021
řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
podpoření studenti: Ing. Petra Chmielová
Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2019
Program:  Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019
RRC/10/2019   Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě
období: 2019 - 2021
řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
podpoření studenti: Ing. Radka Kubalová, Ing. Pavla Pokorná
 

Studentská grantová agentura (SGF)

SGF/6/2020  Consumer decision making in the presence of contexts effects and brands
období: 2020 - 2021
řešitel:  Ing. Radka Kubalová, Ph.D. 
mentor: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

SGF/7/2020  The measures of the public sector for the strengthening of the regeneration potential brownfields in the area of the Czech Republic
období: 2020 - 2021
řešitel:  Ing. Jaroslav Škrabal 
spoluřešitel: Ing. Petra Chmielová
mentor: Ing. Kamila Turečková, Ph.D., doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

SGF/8/2020  Analysis of the influence of macroeconomic variables on the profitability of companies in selected industries
období: 2020 - 2021
řešitel:  Ing. Nicole Škuláňová 
mentor: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
 

Technologická agentura ČR (TAČR)

TITSMSMT933 Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství od roku 2016
období: 2021 – 2022
řešitel: PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., doc Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., Ing. Tomáš Verner