Letní škola matematicko-statistických a vědeckých metod je určena zejména pro doktorandy Obchodně podnikatelské fakulty. Letní škola v první části nabízí zajímavé workshopy zaměřené na využití matematicko-statistických metod ve výzkumu, praktickou ukázku softwaru STATA pro práci s daty z databáze Orbis. Během workshopu bude mít student možnost konzultovat svůj výzkum a využití vhodných metod. Druhá část letní školy se bude zabývat kvalitativním výzkumem. Účastníkům nabídne jak teoretické, tak praktické ukázky kvalitativního výzkumu v marketingu a managementu.

5. – 7. září 2022

Rámcové zaměření letní školy a program:

Využití matematicko-statistických metod ve výzkumu

Přednášející: prof. Jan Hanousek

Pondělí a úterý 5. a 6. 9. 2022
  • Dopolední dvě sekce budou zaměřeny na aplikaci vybraných matematicko-statistických metod v ekonomii. Budeme pracovat v ekonometrickém software STATA a práce bude zejména s daty z databáze Orbis.
  • Odpolední sekce bude věnována workshopům, které budou zaměřeny na možnost konzultace svého výzkumu, konzultace vhodných matematicko-statistických metod pro konkrétní výzkum a další otázky účastníků konference.

Kvalitativní výzkum v oblasti marketingu, managementu

Přednášející: Dr. Joe MacDonagh

Středa 7. 9. 2022
  • Sekce 1 (dopoledne): Úvod do teoretických základů kvalitativního výzkumu - v marketingu, managementu/organizacích, podnikání a behaviorální ekonomii.
  • Sekce 2 (dopoledne): Praktické příklady kvalitativních metod - v marketingu, managementu/organizacích, podnikání a behaviorální ekonomii.
  • Sekce 3 (odpoledne): Workshop s posluchači o kvalitativních metodách. Účastníci dostanou kvalitativní data a budou řešit zadané úkoly, diskutovat a následně získají zpětnou vazbu.
  • Sekce 1-3 budou probíhat v angličtině

Registrace:

Registrace pro zájemce je otevřena do 19. 8. 2022 zde: https://forms.office.com/r/YN604LDyuz.

V rámci akce bude pro účastníky zajištěno občerstvení. Účastníci jsou zváni na neformální společenské odpoledne s možností diskuse a následnou večeří ve formě rautu na fakultě, které se uskuteční v pondělí 5. 9. 2022.

Místo konání:

hlavní budova SU OPF, místnost B101


O přednášejících:

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.

Prof. Jan Hanousek je profesorem ekonomie na CERGE-EI. Působil také jako vedoucí vědecký pracovník Ekonomického ústavu Akademie věd ČR, byl hostujícím profesorem na William Davidson Institute, University of Michigan Business School, výzkumným pracovníkem na City University of New York, konzultantem Světové banky ve Washingtonu a vedoucím výzkumným pracovníkem České národní banky. Jeho výzkumné práce byly publikovány v mnoha předních ekonomických časopisech a také v knihách. Je držitelem řady ocenění v oblasti kvality výuky. Ve výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje na aplikovanou ekonometrii, statistiku, ekonometrii, aplikované finance (podnikové finance, finanční ekonometrie), bankovnictví a finance a veřejné finance.

Více informací

Dr. Joe MacDonagh

Dr. Joe MacDonagh přednáší na Fakultě marketingu Technologické univerzity v Dublinu. Je diplomovaným psychologem a jeho odbornost se týká pochopení efektivních stylů řízení v organizacích a zapojení na pracovišti; jak lze zaměstnancům pomoci, aby byli v práci spokojení a zároveň produktivní. Zabývá se pohledem na business z kvantitativního i kvalitativního hlediska. Je členem Irish Academy of Management a členem Companion of the British Academy of Management, jedné z předních akademií managementu na světě. Vedl studenty ekonomických oborů až k dokončení jejich magisterského a doktorského studia. Publikuje knihy a recenzovaný výzkum v oblasti managementu, marketingu a organizační psychologie a poskytoval poradenství irským i mezinárodním společnostem. Kromě toho se věnuje výzkumu psychologie podnikatelů a kromě toho, že byl ředitelem tří společností, pochází z rodiny podnikatelů - v potravinářství, stavebnictví a pojišťovnictví. V neposlední řadě pracoval pro Evropskou komisi a získal více než 225 000 eur na financování svého výzkumu a výzkumu svých postgraduálních studentů.

Více informací