Podmínky  přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy

Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studijní programy

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky doložení potvrzením zaměstnavatele

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky doložení pracovní smlouvou a pracovní náplní

Sdělení k přijímacímu řízení - pro uchazeče se specifickými potřebami

Elektronická přihláška

Katalog předmětů


Vzorové testy

Ukázky přijímacích testů jsou k dispozici ZDE.


Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením. V případě dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na Poradenské centrum SU (tel.: +420 553 684 815, poradenske.centrum@slu.cz).


Doporučená literatura

Doporučená literatura - Dentální hygiena

Doporučená literatura - Pediatrické ošetřovatelství

Doporučená literatura - Všeobecné ošetřovatelství

Doporučená literatura - navazující Veřejná správa a sociální politika