Přijímací řízení pro studijní program PORODNÍ ASISTENCE – Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021.

Přijímací řízení pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021.

Přijímací řízení pro studijní program DENTÁLNÍ HYGIENA – Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021.

Termín vlastní přijímací zkoušky pro studijní program Dentální hygiena: 20. 8. 2020

Doporučená literatura k přijímací zkoušce


I. kolo přijímacího řízení

Den otevřených dveří: 14. 2. 2020
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 3. 2020 - prodlouženo do 31. 5. 2020 (bakalářské a navazující magisterské studijní programy), do 31. 8. 2020 (doktorský studijní program).


Prodloužení termínu pro podávání přihlášek v rámci I. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021.


Podmínky přijímacího řízení

Sdělení k příjímacímu řízení - pro uchazeče se specifickými potřebami

Elektronická přihláška

Katalog předmětů


Vzorové testy

  • Ukázky přijímacích testů jsou k dispozici zde.


Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením. V případě dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).