Školení a mezinárodní meeting projektu Snoezelen na Univerzitě v Lleidě ve Španělsku

rozvoj

04.05.2022

Projekt Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy

rozvoj

09.02.2022

Edukace zaměřená na zvýšení povědomí rodičů o bezpečné farmakoterapii u dětí

rozvoj

09.02.2022

Edukace mladých dívek s mentálním postižením v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence

rozvoj

09.02.2022

Prevence rizikového chování ve školách byla tématem úspěšného projektu

rozvoj

12.01.2022

Informace pro řešitele IP a ISIP projektů

rozvoj

21.10.2019

Všechny aktuality