Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko


Program INTERREG Česko – Polsko 2021-2027 umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Olomouci a krajské úřady sídlící v programovém území.

Program je zaměřen na následující oblasti:

  • podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení;
  • podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů;
  • investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení;
  • posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Záměry/žádosti jsou předkládány na základě výzev. Žadatel je povinen předložit na Společný sekretariát (JS) nejprve projektový záměr, k němuž mu JS poskytne stanovisko, které má doporučující charakter.

Oprávněná území: na české straně Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj a na polské straně 6 podregionů (podregion je jednotka NUTS III v Polské republice): Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství). Do dotačního území na polské straně dále spadá okres Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a okres Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském vojvodství).

Oficiální stránky programu: www.cz-pl.eu

Aktuální výzvy: ZDE


Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia


Součástí programu INTERREG Česko – Polsko 2021 - 2027 je také Fond mikroprojektů, prostřednictvím kterého jsou financovány ty nejmenší projekty, zejména neinvestičního charakteru. Tyto malé projekty představují spolupráci místních společenství na obou stranách hranice, jejíž hlavním cílem je rozvoj mezilidských vztahů, společných vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit, veřejných služeb apod. Správa Fondu mikroprojektů je delegována na euroregiony. Příslušnost k euroregionu závisí na místu sídla žadatele. Slezská univerzita spadá pod Euroregion Silesia.

Oficiální stránky Euroregionu Silesia: www.euroregion-silesia.cz  

Aktuální výzvy: v současnosti není vyhlášena žádná výzva.


Realizované projekty:

Dotační program
INTERREG V-A, Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia
Název projektu Slezsko a problematika pasti středního příjmu - České a polské regionální perspektivy
Číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002404
Nositel projektu Fakulta veřejných politik v Opavě, SU
Partner Opolská univerzita, Polsko
Řešitel projektu Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Doba řešení projektu 2020 - 2021
Web projektu

https://www.slu.cz/fvp/cz/euroregion


V minulosti realizované projekty na FVP: zde