Statutární město Opava
Z rozpočtu statutárního města Opavy lze využít čerpání finančních prostředků na vybrané dotační tituly nebo využít možnosti žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace. Fakulta veřejných politik v Opavě se připojuje k celouniverzitní žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace a v průběhu roku realizuje pravidelné aktivity.

Jedná se především o:                                                                                                                                                               

  • přednáškový cyklus Moderní výzvy lidstva – více na: https://modernivyzvy.cz/                                            

  • edukace veřejnosti – např. Dny prevence v Opavě (blíže viz hlavní stránka FVP - sekce "Aktuality").

Informace o dotacích statutárního města Opava: https://www.opava-city.cz/cz/dotace/                                                                         

Realizované projekty:   

Název projektuEdukace veřejnosti (Dny prevence, Edukace veřejnosti, Moderní výzvy lidstva)
Řešitel projektu
Doba řešení projektu2023
         
                       
Název projektuEdukace veřejnosti (Dny prevence, Edukace první pomoci na ZŠ, Edukace veřejnosti, Moderní výzvy lidstva)
Řešitel projektudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., doc. PaeDr. Vlasta Cabanová, Ph.D.
Doba řešení projektu2022


V minulosti realizované projekty na FVP: ZDE