Spolupráce se středními školami

Fakulta má velký zájem navazovat kontakty se středními školami z regionu a školami, jejichž absolventi mají zájem o studium oborů vyučovaných u nás. 
V červnu 2017 jsme uskutečnili dotazníkové šetření u studentů 3. ročníků ze čtyř středních škol, které bylo zaměřeno na zjišťování oblasti jejich povědomí a zájmu o informace o studijních oborech, vysoké škole.

Z výsledků tohoto šetření vyplynulo, že studenti by rádi navštívili vysokou školu v „běžném režimu“, rádi by se ptali současných studentů, potkali vysokoškolské pedagogy nejen na vysoké škole, ale i na svých středních školách v rámci mimořádných přednášek. Že vyhledávají informace o tom, co se v jednotlivých oborech učí a kde mohou po absolvování najít pracovní uplatnění.

I na základě toho se od podzimu 2017 začala vytvářet nabídka nových forem spolupráce se středními školami, která se postupně stále více rozvíjí k vzájemnému prospěchu obou stran.