Bc. Nikol Maďová

referentka pro vědu a spolupráci s praxí

Bezručovo náměstí 14

746 01 Opava

Telefon: +420 553 684 174

E-mail: nikol.madova (at) fvp.slu.cz

kancelář č. 410 (4. patro)

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

proděkanka pro vědu, spolupráci s praxí a informace

Bezručovo náměstí 885/14

746 01 Opava

Telefon: +420 553 684 143

E-mail: yvetta.vrublova (at) fvp.slu.cz