Projekty MSK

Číslo projektu
RRC/10/2021
Název dotačního programu
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021
Název projektuPodpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2021
Řešitel projektuMgr. Daniel Vymětalík
Součást SUFVP
Doba řešení projektu1. 9. 2021 – 31. 8. 2024
Číslo projektu
01204/2016/RRC
Název dotačního programu
Podpora internacionalizace
Název projektu Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání
Řešitel projektu prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Součást SU Celouniverzitní projekt
Doba řešení projektu 2016 – 2017
Číslo dotačního programu
RRC/08/2016
Název dotačního programu
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016
Název projektu Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblastni rizikového chování a jeho prevence v MSK
Řešitelka projektu doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016 – 2017
Číslo projektu 02618/2014/RRC
Název projektu Podpora mimořádně talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě
Řešitel projektu prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Spolupracovník za FVP
Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Doba řešení projektu 2014 – 2015

Číslo projektu 02983/2013/RRC
Název projektu Pokročilá analýza a modelování družicových observačních dat za účasti mladých vědeckých pracovníků a Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě
Řešitel projektu prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Spolupracovník za FVP
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2013 – 2014
Web projektu http://projekt-msk.fvp.slu.cz/
http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=69

Číslo projektu 02491/2013/RRC
Název projektu Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě
Řešitel projektu prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Spolupracovník za FVP
Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Doba řešení projektu 2013 – 2014