Studentská grantová soutěž SU Opava (SGS)

Cílem Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě je podpora projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských nebo magisterských studijních programů univerzity. Více informací o Studentské grantové soutěži na Slezské univerzitě v Opavě naleznete ve Směrnici rektora č. 5/2019 - Zásady Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě.

Členové Grantové komise FVP SU

  • doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. - předseda
  • PhDr. Jana Haluzíková, PhD.
  • PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D.
  • doc. PaedDr. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
  • doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Projekty SGS

Číslo projektuSGS/17/2023
Název projektuMédia – Dějiny – Společnost 2023
Řešitel projektuprof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Doba řešení projektu1/2023 – 12/2023
Číslo projektuSGS/16/2023
Název projektuPrávní odpovědnost při poskytování sociálních služeb
Řešitel projektuJUDr. Michal Vítek, Ph.D.
Doba řešení projektu1/2023 – 12/2023
Číslo projektuSGS/15/2023
Název projektuMonitorování klientů sociálních služeb
Řešitel projektuMgr. Ondřej Pavelek, Ph.D.
Doba řešení projektu1/2023 – 12/2023
Číslo projektuSGS/14/2023
Název projektuPříprava pozůstalosti prof. Boráka pro evidenci v aplikaci ProArchiv (dokončení)
Řešitel projektuprof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu1/2023 – 12/2023
Číslo projektuSGS/15/2022
Název projektuOvěření možnosti využití německého systému hodnocení míry závislosti v připravovaném systému dlouhodobé sociálně zdravotní péče v ČR
Řešitel projektuIng. Lucie Kamrádová, Ph.D.
Doba řešení projektu1/2022 – 12/2022
Číslo projektuSGS/14/2022
Název projektuPříprava pozůstalosti prof. Mečislava Boráka pro archivní evidenci
Řešitel projektuprof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu1/2022 – 12/2022
Číslo projektuSGS/13/2022
Název projektuNeformální péče v současné společnosti, potřeby a společenský přínos
Řešitel projektuMgr. Petr Fabián, Ph.D.
Doba řešení projektu1/2022 – 12/2022
Číslo projektuSGS/12/2022
Název projektuSlezský odboj
Řešitel projektuPhDr. Mgr. Petr Častulík
Doba řešení projektu1/2022 – 12/2022

Číslo projektu

SGS/11/2021
Název projektuMezinárodní komparace systému financování sociálních služeb pro seniory v Polsku a Maďarsku
Řešitel projektuIng. Lucie Kamrádová, Ph.D.
Doba řešení projektu1/2021 – 12/2021
Číslo projektuSGS/10/2021
Název projektuProblematika politických perzekucí, československo-polských vztahů a polské menšiny na Těšínsku v pozůstalosti prof. Mečislava Boráka
Řešitel projektuprof. Mečislav Borák; prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu1/2021 – 12/2021

Číslo projektu SGS/11/2020
Název projektu Analýza realizace sanace rodin s dítětem ohroženým ústavní výchovou, ochrana dětství nebo zvyšování traumatu
Řešitel projektu Mgr. Petr Fabián, PhD.
Doba řešení projektu 2020 – 2021
Číslo projektu SGS/12/2020
Název projektu Společnost, stát a církev ve 20. století - proměny a formy medializace v českých zemích
Řešitel projektu prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Doba řešení projektu 2020 – 2022
Číslo projektu SGS/15/2019
Název projektu Spokojenost občanů s činností institucí veřejné správy
Řešitel projektu Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2019 – 2020
Číslo projektu SGS/16/2019
Název projektu Příspěvky k církevním dějinám Opavska
Řešitel projektu Mgr. Petr Tesař
Doba řešení projektu 2019 – 2021
Číslo projektu SGS/17/2019
Název projektu Slezský odboj v letech 1938-1939
Řešitel projektu prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Doba řešení projektu 2019 – 2021
Číslo projektu SGS/5/2017
Název projektu Matematické zpracování pramenů hromadné povahy
Řešitel projektu Ing. Josef Vícha
Doba řešení projektu 2017 – 2019
Číslo projektu SGS/25/2016
Název projektu Mapování vývoje a fenoménů areálu střední Evropy z historických, sociologických a politologických perspektiv  a dalších navazujících oblastí sociálně vědního výzkumu
Řešitel projektu Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016 – 2018
Číslo projektu SGS/26/2016
Název projektu Mediální interpretace dějin a kultury střední Evropy
Řešitel projektu prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Doba řešení projektu 2016 – 2018
Číslo projektu SGS/1/2015
Název projektu Propojení sociálně-vědní analýzy a fotografie Jindřicha Štreita jako nástroj zachycení životních podmínek Romů
Řešitel projektu Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015 – 6/2017
Číslo projektu SGS/2/2015
Název projektu Volby v roce 1947 - volební obvod Katovice a Bílsko
Řešitel projektu Mgr. Miroslav Stanik
Doba řešení projektu 2015 – 2016
Číslo projektu SGS/2/2014
Název projektu Obsahová analýza jako metoda historického i sociologického výzkumu
Řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2014 – 2015
Číslo projektu SGS/3/2014
Název projektu Síť podpory dobrovolnictví, náměty k rozvoji existující infrastruktury a institucionálních kompetencí
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Doba řešení projektu 2014
Web projektu http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=76