Telefonní kontakty

01

+420 553 684 168

Místnost

01

C-411

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Email: ladislav.prusa@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav veřejné správy a sociální politiky

docent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav veřejné správy a sociální politiky