Interní grantový systém SU Opava (IGS)

Cílem Interního grantového systému Slezské univerzity v Opavě je podpora rozvoje vědeckovýzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti pedagogických a vědeckých pracovníků prostřednictvím financování vybraných žádostí o přidělení grantů, které směřují k rozvoji oborů a univerzity. Více informací o Interním grantovém systému Slezské univerzity v Opavě naleznete ve Směrnici rektora č. 4/2019 - Pravidla Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě.

Členové Rady IGS SU za FVP SU

  • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
  • doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
  • doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Projekty IGS


Číslo projektuIGS/12/2023
Název projektuAktuálne výzvy spojené s migráciou osob do Európskej únie
Řešitel projektuPhDr. Matúš Vyrostko, PhD.
Doba řešení projektu2023

Číslo projektu IGS/21/2019
Název projektu Krajanské školství v Chorvatsku s možností praktických stáží studentů FVP SU v Opavě
Řešitel projektu Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
Doba řešení projektu 2019
Číslo projektu IGS/6/2018
Název projektu Rozšíření interdisciplinarity vědecko-vědeckovýzkumné mezinárodní spolupráce o nová epistemologická paradigmata a podpora kvalifikačního růstu akademického pracovníka FVP SU
Řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018
Číslo projektu IGS/7/2018
Název projektu Zahraniční vědeckovýzkumná spolupráce/stáž
Řešitel projektu Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018
Číslo projektu IGS/14/2017
Název projektu Slovenská armáda v letech 1939 až 1945
Řešitel projektu Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Doba řešení projektu 2017
Číslo projektu IGS/13/2016
Název projektu Obsahová validizace definujících charakteristik vybrané ošetřovatelské diagnózy NANDA - International u novorozenců v kontextu českého ošetřovatelství
Řešitel projektu Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016
Číslo projektu IGS/14/2016
Název projektu Radiační ochrana sester pracujících na ARO a JIP
Řešitel projektu PhDr. Hana Heiderová
Doba řešení projektu 2016
Číslo projektu IGS/15/2016
Název projektu Kvalita života u nemocných s mechanickou levostrannou srdeční podporou
Řešitel projektu PhDr. Jana Haluzíková, PhD.
Doba řešení projektu 2016
Číslo projektu IGS/16/2016
Název projektu

Odvrácená strana evropského politického myšlení.       Studie k antropologickým předpokladům politické teorie Carla Schmitta

Řešitel projektu Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016
Číslo projektu IGS/4/2014
Název projektu Sourozenci dětí s postižením, jejich role a potřeby
Řešitel projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu IGS/5/2014
Název projektu Filozofické základy psychologie Tomáše Akvinského
Řešitel projektu Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Doba řešení projektu 2014