Interní grantový systém SU Opava (IGS)

Cílem Interního grantového systému Slezské univerzity v Opavě je podpora rozvoje vědeckovýzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti pedagogických a vědeckých pracovníků prostřednictvím financování vybraných žádostí o přidělení grantů, které směřují k rozvoji oborů a univerzity. Více informací o Interním grantovém systému Slezské univerzity v Opavě naleznete ve Směrnici rektora č. 22/2014 - Pravidla Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě.

Členové Rady IGS SU za FVP SU

  • PhDr. Zdenka Římovská, Ph.D.
  • doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
  • doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Projekty IGS

Číslo projektu IGS/6/2018
Název projektu Rozšíření interdisciplinarity vědecko-vědeckovýzkumné mezinárodní spolupráce o nová epistemologická paradigmata a podpora kvalifikačního růstu akademického pracovníka FVP SU
Řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018
Číslo projektu IGS/7/2018
Název projektu Zahraniční vědeckovýzkumná spolupráce/stáž
Řešitel projektu Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018
Číslo projektu IGS/14/2017
Název projektu Slovenská armáda v letech 1939 až 1945
Řešitel projektu Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Doba řešení projektu 2017
Číslo projektu IGS/13/2016
Název projektu Obsahová validizace definujících charakteristik vybrané ošetřovatelské diagnózy NANDA - International u novorozenců v kontextu českého ošetřovatelství
Řešitel projektu Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016
Číslo projektu IGS/14/2016
Název projektu Radiační ochrana sester pracujících na ARO a JIP
Řešitel projektu PhDr. Hana Heiderová
Doba řešení projektu 2016
Číslo projektu IGS/15/2016
Název projektu Kvalita života u nemocných s mechanickou levostrannou srdeční podporou
Řešitel projektu PhDr. Jana Haluzíková, PhD.
Doba řešení projektu 2016
Číslo projektu IGS/16/2016
Název projektu

Odvrácená strana evropského politického myšlení.       Studie k antropologickým předpokladům politické teorie Carla Schmitta

Řešitel projektu Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016
Číslo projektu IGS/4/2014
Název projektu Sourozenci dětí s postižením, jejich role a potřeby
Řešitel projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu IGS/5/2014
Název projektu Filozofické základy psychologie Tomáše Akvinského
Řešitel projektu Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Doba řešení projektu 2014
Číslo projektu IGS/15/2013
Název projektu Habilitace v oboru ošetřovatelství
Řešitel projektu Mgr. Lenka Špirudová, PhD.
Doba řešení projektu 2013
Číslo projektu IGS/17/2013
Název projektu Analýza denní pohybové aktivity dětí od 10 do 13 let v Moravskoslezském kraji ve vztahu k volnočasovým aktivitám a jejich zaměření
Řešitel projektu Mgr. Kamil Janiš
Doba řešení projektu 2013
Číslo projektu IGS/18/2013
Název projektu Svaz komunistů Srbska v procesu tranzice a dezintegrace Jugoslávie
Řešitel projektu Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Doba řešení projektu 2013

Přihlášení


Zapomněli jste jméno nebo heslo pro přihlášení?
Klikněte zde.