Základní informace

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je nezávislá instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice. Úkolem GA ČR je udělit granty nejlepším projektům základního výzkumu ze všech vědních oborů, a to na základě veřejné soutěže, která je vyhlašována každoročně. Dalším úkolem agentury je také kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů za každý uplynulý rok a ohodnocení dosažených výsledků projektů po jejich skončení.

GA ČR poskytuje finanční podporu na vědecké projekty v rámci tzv. programů standardních projektů, juniorských projektů, postdoktorských projektů a bilaterálních projektů s mezinárodní spoluprací. Dále poskytuje podporu na řešení projektů v rámci programů EUROCORES, které organizuje Evropská vědecká nadace (European Science Foundation) a projektů na podporu excelence v základním výzkumu.

Projekty GA ČR

Číslo projektu 15-04099Y
Název projektu

Sociologie ve střední Evropě před druhou světovou válkou v komparativní perspektivě

Nositel projektu

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015 - 2018
Číslo projektu 16-01543S
Název projektu

Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmidtta

Nositel projektu

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Řešitel projektu Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016 - 2017
Číslo projektu 13-10279S
Název projektu Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948
Nositel projektu Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Spolunositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu PhDr. Stanislav Kokoška
Spoluřešitel projektu doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2013 – 2017