řízená děkanem

řízená proděkanem pro rozvoj a zahraničí

řízená proděkanem pro studijní a sociální záležitosti

řízená proděkankou pro vědu, spolupráci s praxí a informace