Náplní práce oddělení je zejména:

  • monitoring projektových příležitostí (využíváme službu Dotaceonline.cz);
  • zajištění informovanosti o vyhlašovaných výzvách relevantních pro FVP a její jednotlivá pracoviště;
  • konzultace projektových záměrů; 
  • administrativní a metodická podpora při přípravě projektových záměrů a následně projektových žádostí (vyplnění žádosti v příslušných formulářích či elektronických aplikacích, kompletace příloh žádosti, kontrola souladu projektu s podmínkami výzvy, pomoc při přípravě rozpočtu, zajištění podpisu rektora); 
  • komunikace s poskytovatelem dotace;
  • administrativní podpora při uzavírání partnerských/dotačních smluv; 
  • metodická a administrativní podpora projektových týmů při řešení projektů;
  • projektové a finanční řízení rozvojových projektů realizovaných na FVP (projekty FVP i projekty celouniverzitní - řízené rektorátním CŘP);
  • administrativní podpora při monitoringu projektů/závěrečném vyhodnocení projektů;
  • komunikace s rektorátním CŘP.