Granty Mezinárodního visegrádského fondu:


Číslo projektu 21830131
Název projektu Analysis of Roma University Students Narratives - Examples of Good Practice of Mentoring

Nositel projektu

Prešovská univerzita v Prešove
Spolunositel projektu

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Řešitel projektu
Mgr. Tatiana Dubayová, Ph.D.
Spoluřešitel projektu
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Doba řešení projektu
2019 - 2020
Číslo projektu 60900007
Název projektu Visegrad: Social Thought, Structure and Transformation
Řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu

od roku 2010