Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4).

Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. 

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

Komunikačním jazykem je angličtina. Webové stránky Mezinárodního visegrádského fondu naleznete zde.


Programy MVF

Visegrad Grants (dříve Malé a Standardní granty):

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4
 • projekty by v sobě měly zahrnovat prvky udržitelnosti, podpory mládeže, inovací, udržitelného rozvoje a společné regionální přidané hodnoty
 • podporovanými oblastmi jsou: kultura a společná identita, vzdělání a budování kapacit, životní prostředí, demokratické hodnoty a média, občanská společnost a budování institucionálních vazeb, věda a výzkum, regionální rozvoj, podnikání a turistika a sociální rozvoj

Visegrad+ Grants:

 • fond, který se zaměřuje na prioritní regiony zahraniční politiky zemi V4, tj- země západního Balkánu a Východního partnerství
 • program se soustředí na politickou, společenskou a ekonomickou transformaci a přenos zkušeností zemí V4 v těchto oblastech
 • podporují projekty, ve kterých jsou zapojeny alespoň 3 země V4 a 1 země Východního partnerství a západního Balkánu

Strategic Grants:

 • podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny
 • projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok;
 • granty se poskytují na dobu maximálně 3 let (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 40 000 EUR)


Uzávěrky všech tří grantů jsou 3 x ročně (1. února, 1. června a 1. října).


Visegrádské konference na podporu strategického programu (Visegrad Strategic Conferences)

 • grant, který byl zřízen v roce 2014 jako podprogram Visegrádského strategického programu na podporu konferencí strategického regionálního významu

Visegrádský stipendijní program

 • podporuje studenty magisterského a postgraduálního studia i přijímací univerzitu 
 • o stipendia na všech VŠ a univerzitách akreditovaných v zemích V4 se mohou zajímat občané zemí západního Balkánu a zemí Východního patnerství a Ruska a naopak
 • studium je podporováno v délce 1-4 akademických semestrů a podpora činí 2,300 €/sem. pro studenta a 1,500 €/sem. pro přijímající univerzitu


Číslo projektu 22310070
Název projektu Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans - lessons learned and policy recommendations

Nositel projektu

Uniwersytet Opolski (Polsko)
Partneři projektu

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě (ČR)

Ostravská univerzita (ČR)

University American College Skopje (Severní Makedonie)

University of Montenegro (Černá Hora)

University of Pécs (Maďarsko)

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polsko)

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunsko)

Universitatea Babeș-Bolyai (Rumunsko)

Řešitel projektu
dr Bartosz Czepil
Řešitel za FVP
Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Doba řešení projektu
2023 - 2024
Web projektu

https://www.slu.cz/fvp/cz/ukrainianrefugees


V minulosti realizované projekty na FVP: zde