Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Česko-polské fórum

Česko-polské fórum vzniklo na základě Memoranda o porozumění mezi mistry zahraničí ČR a PR s cílem podpořit existující bilaterální projekty a iniciovat vznik nové spolupráce v oblasti politiky, kultury, umění, vědy, výzkumu či vzdělávání.

V rámci projektu podpořeného z Česko-polského fóra bude v roce 2022 realizován 6. ročník konference Média – Dějiny – Společnost. Tématem letošního ročníku jsou Menšiny, a to s ohledem na polskou menšinu. Termín realizace je plánován na podzim 2022. Tento projekt realizuje FVP ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity.           
    
Bližší informace o konferenci jsou na webu:  Média - Dějiny - Společnost 2022

            
                                                                            

                                    Projekt byl podpořen z prostředků Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR.