Moravskoslezský kraj                                                                                                                                                                   
Finanční podpora poskytovaná Moravskoslezským krajem je široká. Prostředky jsou poskytovány formou každoročně vyhlašovaných dotačních programů a individuálních dotací. Fakulta veřejných politik v minulosti využila individuální dotace mimo rámec dotačních titulů a byly realizovány projekty zaměřené na rozvoj profesně orientovaných studijních programů či na podporu rozvoje profesního vzdělávání.

Informace o dotacích poskytovaných Moravskoslezským krajem: https://www.msk.cz/temata/dotace/index.html


V současné době není realizován na FVP žádný projekt.


V minulosti realizované projekty na FVP: zde