Moravskoslezský kraj                                                                                                                                                                   
Finanční podpora poskytovaná Moravskoslezským krajem je široká. Prostředky jsou poskytovány formou každoročně vyhlašovaných dotačních programů a individuálních dotací. Fakulta veřejných politik v minulosti využila individuální dotace mimo rámec dotačních titulů a byly realizovány projekty zaměřené na rozvoj profesně orientovaných studijních programů či na podporu rozvoje profesního vzdělávání.


Informace o dotacích poskytovaných Moravskoslezským krajem: https://www.msk.cz/temata/dotace/index.html

Realizované projekty:

Název projektuRozvoj profesně orientovaných studijních programů a oborů na Slezské univerzitě v Opavě
Řešitel projektuIng. Josef Vícha
Doba řešení projektu

2019 - 2021


V minulosti realizované projekty na FVP: ZDE