Statutární město Opava
Z rozpočtu statutárního města Opavy lze využít čerpání finančních prostředků na vybrané dotační tituly nebo využít možnosti žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace. Fakulta veřejných politik v Opavě se připojuje k celouniverzitní žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace a v průběhu roku realizuje pravidelné aktivity.

Jedná se především o:                                                                                                                                                               

  • přednáškový cyklus Moderní výzvy lidstva – více na: https://modernivyzvy.cz/                                            

  • edukace veřejnosti – např. Dny prevence v Opavě.

Informace o dotacích statutárního města Opava: https://www.opava-city.cz/cz/dotace/                                                                         

Realizované projekty:             
                       
Název projektuEdukace veřejnosti (Dny prevence, Edukace první pomoci na ZŠ, Edukace veřejnosti, Moderní výzvy lidstva)
Řešitel projektudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., doc. PaeDr. Vlasta Cabanová, Ph.D.
Doba řešení projektu2022