Horizon Europe                                                                                                                        

Jedná se klíčový program EU k financování výzkumu a inovací. Jde o dosud nejambicióznější výzkumný a inovační program, který má potenciál vytvořit významný vědecký, společenský a ekonomický dopad, přispět ke klimatickým cílům a vytvořit nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa.  Cílem programu je usnadnění spolupráce, posílení dopadu výzkumu a řešení globálních výzev.
Program Horizon Europe navazuje na program Horizon 2020. Je přímo řízen ze strany EU. Veškerá komunikace probíhá v angličtině. Konkurence mezi projekty ze všech států EU.


V rámci ČR propojení s OP Jan Amos Komenský - podání projektu do vybraných výzev OP JAK je podmíněno doplňkovostí s účastí v programu Horizont Evropa (popř. Horizont 2020).

Více informací: https://www.horizontevropa.cz/cs/vice-programu-horizont-eropa/strucne-programu-horizont-evropa/informace

 

V minulosti realizované projekty na FVP: zde