Fakultní etická komise se skládá ze sedmi členů akademické obce fakulty. Komise posuzuje dodatečná specifika etických aspektů výzkumů v oblastech zejména pedagogických, psychologických, sociálních a zdravotnických věd. V ostatních oblastech při práci i studiu na Slezské univerzitě v Opavě se všichni zaměstnanci a studenti Fakulty veřejných politik v Opavě řídí Etickým kodexem Slezské univerzity v Opavě.

Adresa:

Etická komise FVP
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava

Kontakt:

Jana Tamfalová
referent pro vědu, tvůrčí a ediční činnost
Telefon: +420 553 684 173
E-mail: jana.tamfalova (at) fvp.slu.cz