Studijní obory s ustálenou poptávkou na trhu práce

Všeobecná sestra

Veřejná správa a sociální politika

Sociální patologie a prevenceVýuka u nás neprobíhá pouze v lavicích

Příprava adaptačního kurzu Příprava adaptačního kurzu
Příprava adaptačního kurzu Příprava adaptačního kurzu
Příprava adaptačního kurzu Příprava adaptačního kurzu
Ošetřovatelské dny prevence na Horním náměstí Ošetřovatelské dny prevence na Horním náměstí
Ošetřovatelské dny prevence na Horním náměstí Ošetřovatelské dny prevence na Horním náměstí
Ošetřovatelské dny prevence na Horním náměstí Ošetřovatelské dny prevence na Horním náměstí
Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému
Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému
Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému
Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému
Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému
Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systémuModerně vybavená budova se specializovanými učebnami

Přednáškové auly

Přednášková aula C311 Přednášková aula C311
Přednášková aula C312 Přednášková aula C312

Výukový byt a specializovaná výslechová místnost

Specializovaná výslechová místnost Specializovaná výslechová místnost
Specializovaná výslechová místnost Specializovaná výslechová místnost
Specializovaná výslechová místnost Specializovaná výslechová místnost
Výukový byt Výukový byt
Výukový byt Výukový byt
Výukový byt Výukový byt
Výukový byt Výukový byt
Výukový byt Výukový byt
Výukový byt Výukový byt

Učebny Ústavu ošetřovatelství

Učebna Ústavu ošetřovatelství Učebna Ústavu ošetřovatelství
Učebna Ústavu ošetřovatelství Učebna Ústavu ošetřovatelství
Učebna Ústavu ošetřovatelství Učebna Ústavu ošetřovatelství
Učebna Ústavu ošetřovatelství Učebna Ústavu ošetřovatelství
Učebna Ústavu ošetřovatelství Učebna Ústavu ošetřovatelství

Počítačová učebnaUniverzitní knihovna přímo v areálu školy