Bc., prezenční forma

Termín podání přihlášek: Příjem přihlášek pro akademický rok 2021/2022 ukončen.

Obecná charakteristika 
Tříletý zdravotnický bakalářský studijní program je určen pro ty, kteří chtějí získat profesní kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání dentální hygienistka. Profesní kompetence dentálních hygienistek jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované a vycházejí z platných právních předpisů České republiky. 
 
Cíl studia 
Cílem studia je připravit odborníky, kteří budou schopni vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti ústní hygieny, prevence onemocnění tvrdých zubních tkání a parodontu a v základech zubního lékařství ve spolupráci s odborným zubním lékařem a všeobecnou sestrou. Hlavní směry studijního programu Dentální hygiena jsou prevence, paradontologie, orální hygiena a konzervační zubní lékařství. Cílem je vychovat zdravotnické pracovníky, kteří ovládají principy ústní hygieny a jsou schopni je ve svém povolání prakticky aplikovat. Mají být schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka, předcházet vzniku chorob dutiny ústní, vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života zejména v oblasti orálního zdraví. 

Místo konání 
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě 
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava 

Podmínky 
  • Podmínky pro přijetí 
Podmínkou přijetí ke studiu je splnění podmínek přijímacího řízení pro daný akademický rok.
Přihlášení uchazeči absolvují přijímací zkoušku organizovanou společností www.scio. cz, s. r. o.
Další podmínkou je příslušným registrujícím praktickým lékařem posouzena zdravotní způsobilost uchazeče. 

Obsah studia 
  • Obsah kurzu 
-    Oblasti – anatomie, patologie, zubního lékařství, první pomoci, mikrobiologie, epidemiologie a jiných klinických oborů zaměřených na prevenci a základy diagnostiky onemocnění ve stomatologii, 
-    nácviku manipulace se zdravotnickou technikou a s materiály   využívanými v dentální hygieně a zubním lékařství, 
-    praktickými nácviky provedení komplexní dentální hygieny. 

  •  Co se naučím? 
-    Provádět vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání i orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti. 
-    Odstraňovat zubní plak a zubní kámen, leštit povrch zubů profylaktickými materiály, ohlazovat kořeny zubů a provádět uzavřenou kyretáž a aplikovat lokální léčivé přípravky.  
-    Odstraňovat pigmentace profylaktickými materiály i speciálními přístroji a provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchovou úpravu výplní. 
-    Provádět odborné čištění zubů, bělení a drobné estetické úpravy, ošetření citlivého dentinu a aplikovat profylaktické materiály. 
-    Stanovit individuální léčebný plán dentální hygieny a na jeho základě provádět konzervativní nechirurgickou terapii iniciální, udržovací a podpůrnou. 
-    Učit pacienty správné hygieně a péči o dutinu ústní, edukovat o nutnosti zdravé výživy v prevenci zubního kazu. 
-    Úzké spolupráci se stomatologem a kontinuálnímu vzdělávání v oboru.

  • Kde se uplatním? 
-    Ve stomatologických ambulancích, 
-    v ambulancích dentální hygieny, 
-    v edukačních programech pro veřejnost, 
-    po získání odborné praxe ve vzdělávání dalších studentů dentální hygieny a ve výzkumu. 

Garant studia:  
MUDr. Ing. Daniela Mošová
email:daniela.mosova@fvp.slu.cz