Ústav nelékařských zdravotnických studií
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 160
E-mail: veronika.slovacek (at) fvp.slu.cz


Práce zdravotnických pracovníků je prestižním povoláním vyžadujícím řadu odborných znalostí a schopností. Od tohoto zaměření se očekává, profesionalita, lidskost, trpělivost a vysoký stupeň empatie. Právě tyto vlastnosti jsou pro výkon profese nepostradatelné. Každý člověk bez rozdílu věku očekává při kontaktu se zdravotníkem úsměv, pochopení a především lidskou tvář, toho kdo mu je schopen v danou chvíli pomoci.
Fakulta veřejných politik v Opavě  nabízí studium ve studijním programu Všeobecné ošetřovatelství, který je tříletý v prezenční a kombinované formě studia. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Absolvent získá titul bakalář- Všeobecná sestra.

Dále je u nás možné studovat studijní program Porodní asistence, který je tříletý, pouze v prezenční formě. Absolvent získá titul bakalář- Porodní asistentka.

Dalším studijní programem je Dentální hygiena, který je taktéž tříletý a pouze v prezeční formě. Absolvent získá titul bakalář - Dentální hygienista.

Ústav nelékařských zdravotnických studií úzce spolupracuje se Slezskou nemocnící v Opavě, Psychiatrickou nemocnicí v Opavě, Fakultní nemocnicí v Ostravě a Městskou nemocnicí v Ostravě. Během studia se studenti mohou zapojit do aktivit Dnů prevence a do projektových výzev.


Přejeme Vám úspěšné zvládnutí přijímacího řízení a těšíme se na Vás.
Studuj u nás!