Konference Střípky z pediatricko-porodnického ošetřovatelství III.

  • Lada Dobrovolná
  • 01.11.2023
Organizační výbor složený z akademiků a pracovníků Ústavu nelékařských zdravotnických studií naší fakulty připravil na pondělí 27. listopadu konferenci Střípky z pediatricko – porodnického ošetřovatelství.

Konference, kterou Ústav organizuje již potřetí, je určena nejen nelékařským zdravotnickým pracovníkům, ale i studentům. Probíhat bude od 9 do 14 hodin online formou prostřednictví aplikace Microsoft Teams.  

Informace ke konferenci
Forma: online
Čas konání: 9.00-14.00 hodin
Místo konání: Ústav nelékařských zdravotnických studií, Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, Opava 746 01
Jednací jazyk: český, slovenský
Registrační poplatek: konference je bez poplatku

  • Odkaz pro připojení pomocí MS Teams ZDE.
  • Program konference 
  • Výstupem konference bude recenzovaný sborník s plnými texty s přiděleným ISBN. 
Recenzovaný sborník z loňského roku s plnými texty najdete zde: Sborník STŘÍPKY Z PEDIATRICKO – PORODNICKÉHO OŠETŘOVATELSTVÍ 

Kontaktní osoba: patricie.nesporova@fvp.slu.cz

Organizační výbor: 
Ing. Iveta Bryjová, Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
PhDr. Daniela Nedvědová, Ph.D., Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
Patricie Nešporová, Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
Mgr. Gabriela Světnická, Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)

Vědecký výbor: 
doc. PhDr. Andrea Botíková PhD., MPH, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnavě
PhDr. Vlasta Dvořáková, Ph.D. Katedra zdravotnických studií Vysoká škola polytechnická Jihlava                   
MUDr. Pavlína Hyklová, Slezská nemocnice v Opavě
MUDr. Soňa Krejčí, Slezská nemocnice v Opavě
Mgr. Renata Hrubá, Fakulta zdravotnických věd, UP (Olomouc)
PhDr. Elena Janiczeková, PhD., Fakulta zdravotníctva SZU (Banská Bystrica)
PhDr. Jana Lauková, PhD., Fakulta zdravotníctva SZU (Banská Bystrica)
PhDr. Daniela Nedvědová, Ph.D., Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
MUDr. Alice Nogolová, Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)
doc. PhDr. Mária Šupínová, Ph.D. Fakulta zdravotníctva SZU (Banská Bystrica)
PhDr. Alena Určíková, Ph.D. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trna
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., Ústav nelékařských zdravotnických studií SU (Opava)