Oddělení pro rozvoj a řízení projektů

Realizace rozvojových projektů je z mnoha důvodů přínosná pro akademické pracovníky i celou Fakultu veřejných politik v Opavě. Prostřednictvím realizace projektů lze přinést nové poznatky a přispět tím i ke zvýšení prestiže fakulty. V záložkách této sekce webu je možné získat bližší informace o projektech realizovaných na FVP. 

Mezi hlavní důvody pro realizaci projektů patří zejména:
 - zvyšování nároků na tvůrčí činnost v rámci posuzování akreditací;
 - nutnost zajištění externího financování, kdy kombinací změn financování ze strany MŠMT a růstem nákladů (mzdy, energie, služby apod.), dnes není možné pokrýt náklady fakulty pouze z příspěvku na vzdělávací činnost;
 - navázání kontaktů se zahraničními univerzitami i jinými institucemi v rámci projektů mezinárodní spolupráce – nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí, výměna zkušeností a osvědčených postupů;
 - osobní rozvoj v nové oblasti, výzkum v nových směrech.

Před samotnou realizací projektu je nutné najít vhodný dotační titul. V prezentaci je uveden stručný přehled dotačních titulů, do kterých se mohou zapojovat VŠ. Jsou zde také představeny možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních titulů.

Prezentace: ZDE

Aktuální výzvy a termíny jsou uvedeny v záložce: Aktuální výzvy

FLPZ se podává pouze elektronicky na tomto odkazu: ZDE


Proces podávání FLPZ