Název projektu Prohlubování profesní připravenosti studentů pedagogických oborů
Řešitel projektu Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2017

Název projektu Rozšiřování kompetencí studentů učitelských i neučitelských oborů
Řešitel projektu Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016

Název projektu Rozšiřování kompetencí studentů učitelských i neučitelských oborů
Řešitel projektu Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015

Název projektu Inovativní přístupy v rozvoji kompetencí studentů oborů pedagogického zaměření
Řešitel projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2014