Název projektu Prohlubování profesní připravenosti studentů v rámci studijního programu Specializace v pedagogice
Řešitel projektu Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2019

Název projektu Prohlubování profesní připravenosti studentů v rámci studijního programu Specializace v pedagogice
Řešitel projektu Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018

Název projektu Prohlubování profesní připravenosti studentů pedagogických oborů
Řešitel projektu Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2017

Název projektu Rozšiřování kompetencí studentů učitelských i neučitelských oborů
Řešitel projektu Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016

Název projektu Rozšiřování kompetencí studentů učitelských i neučitelských oborů
Řešitel projektu Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015

Název projektu Inovativní přístupy v rozvoji kompetencí studentů oborů pedagogického zaměření
Řešitel projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2014