Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

  • KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
  • KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  • KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Projekty Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů jsou rozděleny na centralizované a decentralizované aktivity.

O decentralizované aktivity lze žádat u české národní agentury a spadají mezi ně Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Strategická partnerství lze realizovat v těchto oblastech: Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ), Odborné vzdělávání, Mládež, Vysokoškolské vzdělávání, Vzdělávání dospělých.

Mezi centralizované aktivity patří:

  • Znalostní aliance
  • Aliance odvětvových dovedností
  • Budování kapacit v oblasti mládeže

Bližší informace na https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace/

Přehled realizovaných projektů

Číslo projektu 2019-1-PL01-KA203-065205
Název projektu Interdisciplinarity, multiculturalism, and work with the patient in a non-standard situation in the context of conducting didactic classes in the field of medical sciences and health sciences in Centers of Medical Simulation
Nositel projektuPaństwowa Medyczna Wyższa Szkołą Zawodowa w Opolu
Spolunositelé projektu
Slezská univerzita v Opavě (FVP) a Medical University of Plovdiv
Hlavní řešitel za FVP
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Doba řešení projektu
2019 – 2022
Web projektu

https://www.slu.cz/fvp/cz/interdisciplinarita

Web koordinátora projektu

http://projekty.wsm.opole.pl/3391/5825/interdyscyplinarnosc-wielokulturowosc-i-sytuacje-niestandardowe-wykorzystanie-symulacji-medycznej-jako-narzedzia-edukacyjnego-w-dziedzinie-nauk-medycznych-i-nauk-o-zdrowiu.html