Erasmus+                                                                                                                                          


Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Program na období 2021-2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu.

V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery.

Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Vzdělávací mobilita jednotlivců (KA1) umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, stážistů, učňů, mladých lidí, dospělých účastníků vzdělávání, akademických pracovníků, pracovníků s mládeží nebo zaměstnanců vzdělávacích organizací do zahraničí. V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou organizace a instituce navázat zahraniční partnerství, realizovat mezinárodní projekty a vytvářet tak inovativní výstupy.

Část programu spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity v obou klíčových akcích, které proto nazýváme jako centralizované. Patří mezi ně známé aktivity jako je Erasmus+ Sport, Erasmus Mundus, Jean Monnet a mnohé další. 

Projekty se realizují v pěti oblastech vzdělávání:


Partnerství pro spolupráci (KA2) v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Tento typ projektů poskytuje pro vysokoškolské instituce a další organizace prostor pro mezinárodní spolupráci. S partnery sdílí svoje zkušenosti, mohou společně vyvíjet nové metodiky, inovovat prostředí vysokoškolského vzdělávání a zvyšovat tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí.

Jaké jsou typy partnerství?

  • Kooperativní partnerství - Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.
    • Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
    • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 120 000 EUR250 000 EUR nebo 400 000 EUR.

 

  • Partnerství malého rozsahu (Small scale partnerships) nejsou ve vysokoškolském sektoru podporována. Všeobecně tento typ partnerství je vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu. Nicméně vysoká škola může být partnerem v některé z výše uvedených oblastí vzdělávání, ve které je partnerství malého rozsahu podporováno.

Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.

Vysoká škola může být koordinátorem nebo partnerem i v oblasti školního vzdělávání (zejména pedagogické fakulty) nebo v oblasti vzdělávání dospělých.

Kde najdu partnery nebo téma pro svůj projekt?

  • Inspiraci můžete najít v databázi již realizovaných projektů.

Bližší informace na: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/vysokoskolske-vzdelavaniRealizované projekty:

Číslo projektu2023-1-HR01-KA210-YOU-000157269
Název projektu Youth grieving experience as a resource for personal growth and development
Koordinátor projektuUdruženje Djeca prva (Záhřeb, Chorvatsko)
Partneři projektu

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Hlavní řešitel za FVP
Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
Doba řešení projektu
2023 – 2025
Web projektu

https://www.slu.cz/fvp/cz/grievingexperience


Číslo projektu 2023-1-SE01-KA220-HED-000155990
Název projektu Breaking Fences
Koordinátor projektu

Högskolan Väst (Trollhättan, Švédsko) 

Partneři projektu

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě 

Instituto Politécnico de Bragança (Portugalsko)

Hlavní řešitel za FVP
Mgr. Markéta Skalná, Ph.D.
Doba řešení projektu
2023 – 2025
Web projektu

https://www.slu.cz/fvp/cz/breakingfences


Číslo projektu2023-1-PT01-KA220-HED-000160674
Název projektu Innovation in and through Local Governments
Koordinátor projektu

Instituto Politécnico de Bragança (Portugalsko)

Partneři projektu

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Hochshule Bremen (Německo)

The National Institute for Public Administration (INA)  (Portugalsko)

FEFAL Foundation (Portugalsko)

Hlavní řešitel za FVP
Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Doba řešení projektu
2023 – 2026
Web projektu

https://www.slu.cz/fvp/cz/inlocal


Číslo projektu 2020-1-CZ01-KA203-078267
Název projektu Support of the Snoezelen concept and its integration into university education
Koordinátor projektuSlezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Partneři projektu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Polsko), Universidad de Lleida (Španělsko)
Hlavní řešitel za FVP
Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
Doba řešení projektu
2020 – 2023
Web projektu

https://www.slu.cz/fvp/cz/snoezelen


Číslo projektu 2019-1-PL01-KA203-065205
Název projektu Interdisciplinarity, multiculturalism, and work with the patient in a non-standard situation in the context of conducting didactic classes in the field of medical sciences and health sciences in Centers of Medical Simulation
Koordinátor projektu

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, od 15.7.2020 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski

Partneři projektu
Slezská univerzita v Opavě (FVP) a Medical University of Plovdiv
Hlavní řešitel za FVP
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Doba řešení projektu
2019 – 2022
Web projektu

https://www.slu.cz/fvp/cz/interdisciplinarita

Web koordinátora projektu

https://wnoz.uni.opole.pl/interdyscyplinarnosc-wielokulturowosc-i-sytuacje-niestandardowe/


V minulosti realizované projekty na FVP: zde