Program na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022 - 2025 (PPSŘ)

Program je určen na podporu hlavních strategických opatření přijímaných vysokými školami v oblasti vzdělávací činnosti, řízení, vnitřních procesů a v menší míře též tzv. třetí role. Předmětem podpory jsou zejména vnitřní projekty a opatření vysokých škol, které mají systémový charakter, tj. zahrnují všechny či alespoň několik součástí vysoké školy, a představují zásadní transformaci z hlediska povahy nebo kvality dotčených činností.
Podpora je určena jak na realizaci aktivit, které jsou v SZ2021+ označeny jako „očekávaná opatření na úrovni vysokých škol“ (jejichž podoba může být uzpůsobena profilu a kontextu vysoké školy), tak na další opatření směřující k naplnění stejných cílů. Program není určen pro podporu rozvoje tvůrčích činností vysokých škol, včetně výzkumu a vývoje, ani institucionálního zázemí pro ně.


Jedná se o celouniverzitní projekt, ve kterém FVP realizuje dílčí aktivity. Aktivity jsou připravovány pro každý rok zvlášť.