Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě vydává čtyři periodika:

  1. Central European Papers (C.E.P.)
    • je recenzovaným mezinárodním vědeckým periodikem zaměřeným na novověké dějiny, politiku a společnost střední Evropy
    • je vydáván v anglickém nebo v německém jazyce s výhradně anglickými abstrakty
    • vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2013
    • je indexován v databázích CEJSH, C.E.E.O.L. a ERIH PLUS
  2. Social Pathology and Prevention (S.P.P.)
    • je recenzovaným mezinárodním vědeckým periodikem zaměřeným na problematiku sociálně patologických jevů a jejich prevenci
    • je vydáván v anglickém jazyce
    • vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2015
    • je indexován v databázi EBSCO a C.E.E.O.L.
  3. Ošetřovatelské perspektivy
    • je recenzovaným odborným a vědeckým periodikem zaměřeným na problematiku ošetřovatelství, zdravotních a sociálních problémů v souvislosti se zdravím a nemocí
    • vědecké články jsou publikovány v českém, slovenském a anglickém jazyce
    • vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2018
    • je indexován v databázi EBSCO a ERIH PLUS
  4. Veřejná správa a sociální politika
    • je recenzovaným odborným a vědeckým periodikem zaměřeným na problematiku veřejné správy a sociální politiky v nejširším vymezení
    • vědecké články jsou publikovány v českém, slovenském a anglickém jazyce
    • vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2021