Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě vydává tři periodika:

 1. Central European Papers (C.E.P.)
  • je recenzovaným mezinárodním vědeckým periodikem zaměřeným na novověké dějiny, politiku a společnost střední Evropy
  • je indexován v databázích CEJSH, C.E.E.O.L. a ERIH PLUS
  • vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2013
 2. Social Pathology and Prevention (S.P.P.)
  • je recenzovaným mezinárodním vědeckým periodikem zaměřeným na problematiku sociálně patologických jevů a jejich prevenci
  • je indexován v databázi C.E.E.O.L.
  • vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2015
 3. Ošetřovatelské perspektivy
  • je recenzovaným odborným a vědeckým periodikem zaměřeným na problematiku ošetřovatelství, zdravotních a sociálních problémů v souvislosti se zdravím a nemocí
  • vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2018