Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě vydává čtyři periodika:

 1. Central European Papers (C.E.P.)
  • je recenzovaným mezinárodním vědeckým periodikem zaměřeným na novověké dějiny, politiku a společnost střední Evropy
  • příspěvky jsou publikovány v českém, slovenském, anglickém, německém nebo v polském jazyce
  • vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2013
  • je indexován v databázích CEJSH, C.E.E.O.L. a ERIH PLUS
 2. Social Pathology and Prevention (S.P.P.)
  • je recenzovaným mezinárodním vědeckým periodikem zaměřeným na problematiku související se sociálním začleňováním, problémovým či rizikovým chováním a jejich prevencí
  • příspěvky jsou publikovány v českém, slovenském, anglickém, německém nebo v polském jazyce
  • časopis vznikl v roce 2015
  • vychází dvakrát ročně pouze v elektronické verzi (do roku 2022 vycházel i v tištěné verzi)
  • je indexován v databázi EBSCO a C.E.E.O.L.
 3. Ošetřovatelské perspektivy
  • je recenzovaným odborným a vědeckým periodikem zaměřeným na problematiku ošetřovatelství, zdravotních a sociálních problémů v souvislosti se zdravím a nemocí
  • příspěvky jsou publikovány v českém, slovenském, anglickém, německém nebo v polském jazyce
  • vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2018
  • je indexován v databázi EBSCO a ERIH PLUS
 4. Veřejná správa a sociální politika
  • je recenzovaným odborným a vědeckým periodikem zaměřeným na problematiku veřejné správy a sociální politiky v nejširším vymezení
  • příspěvky jsou publikovány v českém, slovenském, anglickém, německém nebo v polském jazyce
  • vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi od roku 2021