Akademický senát Fakulty veřejných politik v Opavě  (dále jen senát), je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.
Senát má 11 členů a dělí se na komoru akademických pracovníků a komoru studentskou. Senát je volen Akademickou obcí fakulty tak, aby komora akademických pracovníků byla sedmičlenná a komora studentská byla čtyřčlenná.

Akademický senát
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 190
E-mail: michaela.derahova@fvp.slu.cz

Aktuality

Akademický senát FVP si na ustavujícím zasedání zvolil své vedení Ilustrační obrázek:  Akademický senát FVP si na ustavujícím zasedání zvolil své vedení
 42
09. 11.
Akademický senát FVP si na ustavujícím zasedání zvolil své vedení
Výsledky řádných voleb do Akademického senátu FVP Ilustrační obrázek: Výsledky řádných voleb do Akademického senátu FVP
 146
08. 11.
Výsledky řádných voleb do Akademického senátu FVP
Všechny aktuality