Řádné volby do AS FVP 9/2023

Zápis o výsledcích voleb do Akademického senátu FVP v Opavě

Protokol o výsledku voleb do komory akademických pracovníků AS FVP v Opavě

Protokol o výsledku voleb do studentské komory AS FVP v Opavě

Protokol z otevírání obálek návrhů uchazečů na kandidáty na funkci senátorů do komory akademických pracovníků AS FVP v Opavě

Protokol z otevírání obálek návrhů uchazečů na kandidáty na funkci senátorů do studentské komory AS FVP v Opavě

Seznam uchazečů o členství v AS FVP v Opavě komora akademických pracovníků

Seznam uchazečů o členství v AS FVP v Opavě studentská komora

Změna harmonogramu řádných voleb Akademického senátu FVP v Opavě

Návrh na kandidáta do studentské komory

Návrh na kandidáta do komory akademických pracovníků

Harmonogram řádných voleb Akademického senátu FVP v Opavě

Řádné volby do AS SU za FVP 11/2022

Protokol o výsledku voleb studentská komora

Protokol o výsledku voleb komora akademických pracovníků

Harmonogram řádných voleb do obou komor Akademického senátu FVP v Opavě

Návrh kandidáta pro řádné volby do studentské komory AS FVP v Opavě

Návrh kandidáta pro řádné volby do komory akademických pracovníků AS FVP v Opavě

Volby do AS FVP 10/2022

Protokol o výsledcích voleb do obou komor Akademického senátu FVP v Opavě  konaných 3. - 6. 10. 2022

Vyhlášení doplňovací volby do obou komor Akademického senátu FVP v Opavě

Harmonogram doplňovacích voleb do obou komor AS FVP

Návrh na kandidáta do studentské komory

Návrh na kandidáta do komory akademických pracovníků

Seznam kandidátů pro doplňovací volby do studentské komory AS FVP 23. 9. 2022

Seznam kandidátů pro doplňovací volby do komory akademických pracovníků AS FVP 23. 9. 2022

Volby do AS SU za FVP 1/2022

Protokol o výsledcích voleb do studentské komory AS SU za FVP konaných 24. - 26. 1. 2022

Seznam kandidátů pro doplňující volby do studentské komory AS SU za FVP 14. 1. 2022

Harmonogram doplňovacích voleb do studentské komory AS SU za FVP

Návrh na kandidáta

Volby do AS SU za FVP 11/2021

Protokol o výsledcích voleb do studentské komory AS SU za FVP konaných 13. - 15. 12. 2021

Protokol o výsledcích voleb do studentské komory AS SU za FVP konaných 1. - 3. 12. 2021

Harmonogram doplňovacích voleb do studentské komory AS SU za FVP

Návrh na kandidáta

Seznam kandidátů pro doplňující volby do AS SU za FVP

Volby do AS FVP 10/2020

Protokol o výsledcích voleb do AS FVP konaných ve dnech 1. - 2. 10. 2020

Harmonogram řádných voleb do obou komor AS FVP

Seznam náhradníků

Seznam kandidátů do voleb AS FVP

Volby do AS FVP 5/2020

Protokol o výsledcích voleb do studentské komory Akademického senátu FVP SU konaných 25. - 26. 5. 2020

Protokol o výsledcích voleb do studentské komory Akademiského senátu FVP SU konaných 18. - 19. 5. 2020

Seznam kandidátů pro doplňující volby do studentské komory Akademickéh senátu FVP SU

Harmonogram podávání návrhu na kandidáta do doplňovacích voleb studentské komory Akademického senátu FVP SU

Volby do AS FVP 2/2020

Protokol o výsledcích voleb do studentské komory Akademického senátu SU

Protokol o výsledcích voleb do komory akademických pracovníků Akademického senátu SU

Seznam kanditátů pro volby do studentské komory Akademického senátu SU

Seznam kanditátů pro volby do komory akademických pracovníků Akademického senátu SU

Návrh kandidáta pro volby do studentské komory Akademického senátu  SU

Návrh kandidáta pro volby do komory akademických pracovníků Akademického senátu SU

Harmonogram řádných voleb do AS SU za FVP

Volba děkana

Protokol o 1. kole volby kandidáta na funkci děkana Fakulty veřejných politik v Opavě

Protokol z otevírání obálek návrhů uchazečů na kandidáta na funkci děkana FVP

Návrh uchazeče o kandidaturu na funkci děkana FVP

Upřesňující informace týkající se voleb konadidáta na funkci děkana

Volby kandidáta na funkci děkana FVP