Publikace vydané v roce 2023

Zezulková, E. & Janků, K. (eds.) Current questions of special education parental resilience and support in raising children with special needs. Faculty of Public Policies, Silesian University in Opava, 2023.

ISBN 978-80-7510-568-4 (online verze) - ke stažení

ISBN 978-80-7510-567-7 (tištěná verze)

  

Veřejná správa a sociální politika v každodenním životě, 3. ročník. Územní samospráva jako součást demokratického a právního státu. Sborník recenzovaných příspěvků z odborné mezinárodní konference. Opava, 2023.

ISBN 978-80-7510-557-8.

Ke stažení

  

HALUZÍKOVÁ, J. Základy první pomoci a přednemocniční péče pro nelékařské obory. Praha: Grada Publishing, 2023.

ISBN 978-80-271-1739-0.

  

JANKŮ, K., ed., SMROKOWSKA-REICHMANN, A., RIBES CASTELLS, R., JOSÉ CID RODRIGUEZ, M. IMPLEMENTATION OF SNOEZELEN-MSE IN THE CZECH REPUBLIC, POLAND AND CATALONIA. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2023.

ISBN 978-80-7510-559-2 (online verze) - ke stažení

ISBN 978-80-7510-560-8 (tištěná verze)

  

BRYJOVÁ, I., SVĚTNICKÁ, G., NEDVĚDOVÁ, D. STŘÍPKY Z PEDIATRICKO-PORODNICKÉHO OŠETŘOVATELSTVÍ II. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2023.

ISBN 978-80-7510-544-8 (online verze) - ke stažení

  

VÍTEK, M. Právo a my. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2023.

ISBN 978-80-7510-547-9 (online verze) - ke stažení

ISBN 978-80-7510-538-7 (tištěná verze)

  

PĚKNÍKOVÁ, L. a SCISKALOVÁ, M. Veřejný opatrovník a jeho role při výkonu funkce. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2023.

ISBN 978-80-7510-546-2 (online verze) - ke stažení

ISBN 978-80-7510-539-4 (tištěná verze)


  

Publikace vydané v roce 2022

PRŮŠA, L. a kol. Sociální služby v nově době. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2022. ISBN 978-80-7510-543-1.

ke stažení 

  

ZÁVRSKÁ, V. Proměny rodiny 10 - vztahy v rodině v čase pandemie. Sborník příspěvků z konference. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2022. ISBN 978-80-7510-513-4.

ke stažení 

  FABIÁN, P., SZAFRANEK, M., ŠKOVIERA, A., GORCZOWSKA, J. Child protection system - Just think differently? Critical analysis of selected models. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2022. ISBN 978-80-7510-513-4.

ke stažení 

  

Veřejná správa a sociální politika v každodenním životě, 2. ročník. Sociální služby v nové době. Sborník recenzovaných příspěvků z odborné mezinárodní konference. Opava, 2022. ISBN 978-80-7510-514-1.

ke stažení 

  

JENCZURA, A. a kol. Interdisciplinarita, multikulturalismus a nestandardní situace v medicínské simulaci. Opava, 2022. ISBN 978-80-7510-531-8.

ke stažení

  

JANÁK, D. – KUKLÍK, J. (eds.). Proměny národnostní struktury Československa, České republiky a střední Evropy v letech 1945–2020. Studijní materiály. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě – Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2022. ISBN 978-80-7510-508-0, 978-80-7630-023-1.

ke stažení 

  

NOVOTNÝ, J., FABIÁN, P. Vliv dvou vln pandemie Covid-19 a souvisejících omezení na psychický distres sociálních pracovníků v první linii. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2022. ISBN 978-80-7510-509-7.

ke stažení 

  

ODSTRČILOVÁ, Y., PAPAJOVÁ, K., VOLNÁ, P.: Sluchová percepce, poznatky teorie a praxe. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2022. ISBN 978-80-7510-490-8. 

  

STŘÍPKY Z PEDIATRICKO – PORODNICKÉHO OŠETŘOVATELSTVÍ. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2022. ISBN 978-80-7510-507-3.

ke stažení 

  

Publikace vydané v roce 2021

Veřejná správa a sociální politika v každodenním životě, 1. ročník. Samospráva jako forma veřejné moci. Sborník recenzovaných příspěvků z odborné mezinárodní konference. Opava, 2021. ISBN 978-80-7510-463-2.

ke stažení 

  

Kolektiv autorů: MÉDIA DĚJINY SPOLEČNOST, Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-493-9. 

  

JANÁK, D. a kol.: Národnostní menšiny a migrace v Českém Slezsku a na Severní Moravě ve 20. a 21. století. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-487-8.

 

  

VIKTORIN, J.: Inkluzivní vzdělávání a speciálněpedagogická podpora žáků s lehkým mentálním postižením. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-489-2.

 

  

FABIÁN P.: RODINA S DÍTĚTEM OHROŽENÁ ODCHODEM DÍTĚTE DO NÁHRADNÍ PÉČE, RODZINA Z DZIECKIEM, ZAGROŻONA PRZEKAZANIEM DZIECKA DO OPIEKI ZASTĘPCZEJ. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021.

ISBN 978-80-7510-486-1. (online verze) - ke stažení


 

  

HLAVIENKA, L., JANÁK, D., JANÁK, D. ml. a kol.: "Staré" a "nové" menšiny v České republiceFakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-469-4.

 

  

FABIÁN P., GERŠIČOVÁ L., VNENKOVÁ M.: O ČEM SE MLČÍ JAK NA METODIKU POMOCI RODINÁM. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021.

ISBN 978-80-7510-485-4 (online verze) - ke stažení

ISBN 978-80-7510-484-7 (tištěná verze) 

  

VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů: SLEZSKO A PROBLEMATIKA PASTI STŘEDNÍHO PŘÍJMU ČESKÉ A POLSKÉ REGIONÁLNÍ PERSPEKTIVY. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-479-3.

KE STAŽENÍ

 

  

VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů: SILESIA AND THE MIDDLE INCOME TRAP PROBLEM CZECH AND POLISH REGIONAL PERSPECTIVES. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-482-3.

ISBN 978-80-7510-485-4 (online verze) - KE STAŽENÍ

 

  

VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů: ŚLĄSK I PROBLEMATYKA PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU CZESKIE I POLSKIE PERSPEKTYWY REGIONALN. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-480-9.

KE STAŽENÍ

 

  

ZEZULKOVÁ E., JANKŮ K., ODSTRČILÍKOVÁ Yveta: Učitelé versus inkluzivní vzdělávání. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-444-1.

 

  

TESAŘ, P.: Kostelní urbář města Opavy z roku 1652. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-492-2.

 

  

VIKTORIN, J.: Inkluzivní vzdělávání a speciálněpedagogická podpora žáků s lehkým mentálním postižením. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-489-2.

 

  

JANÁK, D. a kol.: Národnostní menšiny a migrace v Českém Slezsku a na Severní Moravě ve 20. a 21. století. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-487-8.

 

  

FABIÁN P.: RODINA S DÍTĚTEM OHROŽENÁ ODCHODEM DÍTĚTE DO NÁHRADNÍ PÉČE, RODZINA Z DZIECKIEM, ZAGROŻONA PRZEKAZANIEM DZIECKA DO OPIEKI ZASTĘPCZEJ. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021.

ISBN 978-80-7510-486-1. (online verze) - ke stažení


 

  

HLAVIENKA, L., JANÁK, D., JANÁK, D. ml. a kol.: "Staré" a "nové" menšiny v České republiceFakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-469-4.

 

  

FABIÁN P., GERŠIČOVÁ L., VNENKOVÁ M.: O ČEM SE MLČÍ JAK NA METODIKU POMOCI RODINÁM. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021.

ISBN 978-80-7510-485-4 (online verze) - ke stažení

ISBN 978-80-7510-484-7 (tištěná verze) 

  

VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů: SLEZSKO A PROBLEMATIKA PASTI STŘEDNÍHO PŘÍJMU ČESKÉ A POLSKÉ REGIONÁLNÍ PERSPEKTIVY. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-479-3.

KE STAŽENÍ

 

  

VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů: SILESIA AND THE MIDDLE INCOME TRAP PROBLEM CZECH AND POLISH REGIONAL PERSPECTIVES. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-482-3.

ISBN 978-80-7510-485-4 (online verze) - KE STAŽENÍ

 

  

VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů: ŚLĄSK I PROBLEMATYKA PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU CZESKIE I POLSKIE PERSPEKTYWY REGIONALN. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-480-9.

KE STAŽENÍ

 

  

ZEZULKOVÁ E., JANKŮ K., ODSTRČILÍKOVÁ Yveta: Učitelé versus inkluzivní vzdělávání. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-444-1.

 

  

Tištěné publikace vydané v roce 2020

HORSÁKOVÁ, M. a kolektiv autorů (ed.): Média, dějiny, společnost: Obraz Polska a Poláků v českých médiích. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-451-9.

  

KAMRÁDOVÁ, L., KUDĚLA, J., SCISKALOVÁ, M., VOLKOVÁ, S.: Vybrané problémy veřejné správy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
KAMRÁDOVÁ, L., KUDĚLA, J., SCISKALOVÁ, M., VOLKOVÁ, S.: Vybrané problémy veřejné správy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-427-4.
HLAVIENKA, Lubomír, JANÁK, Dušan, ml., KOLÁŘ, Ondřej, NOVÁ, Monika a OLÁH, Gábor. Lidé z daleka: Vietnamci a Mongolové v českých zemích: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě,
HLAVIENKA, Lubomír, JANÁK, Dušan, ml., KOLÁŘ, Ondřej, NOVÁ, Monika a OLÁH, Gábor. Lidé z daleka: Vietnamci a Mongolové v českých zemích: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-417-5.
CHMELAŘOVÁ, Magdalena, KOLIBOVÁ, Helena a JUŘÍČKOVÁ, Věra. Moderní technologie mění města a obce. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-403-8.

CHMELAŘOVÁ, Magdalena, KOLIBOVÁ, Helena a JUŘÍČKOVÁ, Věra. Moderní technologie mění města a obce. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020.

ISBN 978-80-7510-403-8 (tištěná verze)

ISBN  978-80-7510-402-1 (online verze)

Ke stažení

DOSTALOVÁ, E., VIKTORIN, J.: Přístupy a strategie ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020.
ISBN 978-80-7510-422-9 (tištěná verze)
ISBN 978-80-7510-423-6 (online verze)

  

VIKTORIN, J.: Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020.
ISBN 978-80-7510-424-3 (tištěná verze)
ISBN 978-80-7510-425-0 (online verze)

  

KAMRÁDOVÁ, L., KUDĚLA, J., SCISKALOVÁ, M., VOLKOVÁ, S.: Vybrané problémy veřejné správy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

KAMRÁDOVÁ, L., KUDĚLA, J., SCISKALOVÁ, M., VOLKOVÁ, S.: Vybrané problémy veřejné správy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-427-4 (tištěná verze)

ISBN 978-80-7510-427-4 (online verze)

Ke stažení

ČEPELOVÁ, Anna, CHMELAŘOVÁ, Magdalena. Smart solutions as an instrument for building smart cities. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-419-9.

HLAVIENKA, Lubomír, JANÁK, Dušan, ml., KOLÁŘ, Ondřej, NOVÁ, Monika a OLÁH, Gábor. Lidé z daleka: Vietnamci a Mongolové v českých zemích: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě,

HLAVIENKA, Lubomír, JANÁK, Dušan, ml., KOLÁŘ, Ondřej, NOVÁ, Monika a OLÁH, Gábor. Lidé z daleka: Vietnamci a Mongolové v českých zemích: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-417-5.

Ke stažení

Tištěné publikace vydané v roce 2019

HALUZÍKOVÁ, J., BŘEGOVÁ, B. a  kol. Ošetřovatelství v nefrologii. Praha: Grada, 2019.

ISBN 978-80-247-5329-4.

  

CHMELAŘOVÁ, Magdalena, KOLIBOVÁ, Helena a JUŘÍČKOVÁ, Věra. Internet věcí a chytrá města v regionální perspektivě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-358-1.

CHMELAŘOVÁ, Magdalena, KOLIBOVÁ, Helena a JUŘÍČKOVÁ, Věra. Internet věcí a chytrá města v regionální perspektivě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

ISBN 978-80-7510-358-1 (tištěná verze)

ISBN 978-80-7510-360-4  (online verze)

Ke stažení

KOLÁŘ, Ondřej, JANÁK, Dušan a kol. Lidé z východu: Ukrajinci v českých zemích od roku 1918: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-383-3.

KOLÁŘ, Ondřej, JANÁK, Dušan a kol. Lidé z východu: Ukrajinci v českých zemích od roku 1918: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

ISBN 978-80-7510-383-3 (tištěná verze)

ISBN 978-80-7510-391-8 (online verze)

Ke stažení

KOLÁŘ, Ondřej, JANÁK, Dušan a kol. Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-387-1.

KOLÁŘ, Ondřej, JANÁK, Dušan a kol. Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

ISBN 978-80-7510-387-1 (tištěná verze)

ISBN 978-80-7510-392-5 (online verze)

Ke stažení

MÜHLPACHR, Pavel. Sociální propedeutika postmoderny. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-337-6.

Ke stažení

Tištěné publikace vydané v roce 2018

HORSÁKOVÁ, Monika, ed. a ŽÁČEK, Rudolf, ed. Média – Dějiny – Společnost: kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-327-7.
HORSÁKOVÁ, Monika, ed. a ŽÁČEK, Rudolf, ed. Média – Dějiny – Společnost: kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-327-7.

KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-285-0.

Ke stažení

JANKŮ, Kateřina. Snoezelen v teorii, v praxi a ve výzkumu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-335-2.
JANKŮ, Kateřina. Snoezelen v teorii, v praxi a ve výzkumu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-335-2.
TESAŘ, Petr, ed. Ad fontes: sborník k 60. narozeninám PhDr. Karla Müllera. Opava: Zemský archiv v Opavě; Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-276-8.
TESAŘ, Petr, ed. Ad fontes: sborník k 60. narozeninám PhDr. Karla Müllera. Opava: Zemský archiv v Opavě; Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-276-8.

Tištěné publikace vydané v roce 2017

HLAVIENKA, Lubomír. Slovenská armáda 1939–1945. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-247-8.
HLAVIENKA, Lubomír. Slovenská armáda 1939–1945. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-247-8.
JANÁK, Dušan, ml., ŠTREIT, Jindřich a kol. Romové obrazem: příspěvek ke zkoumání sociálních reprezentací Romů v české společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-266-9.
JANÁK, Dušan, ml., ŠTREIT, Jindřich a kol. Romové obrazem: příspěvek ke zkoumání sociálních reprezentací Romů v české společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-266-9.
KOLAŘÍKOVÁ, Marta, PETROVÁ, Alena a URBANOVSKÁ, Eva. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. II. Psychologické aspekty. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta
KOLAŘÍKOVÁ, Marta, PETROVÁ, Alena a URBANOVSKÁ, Eva. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. II. Psychologické aspekty. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-236-2.
KOLCZYŃSKI, Mariusz, ed., MYŚLIWIEC, Małgorzata, ed. a PÉREZ DEL POZO, María José, ed. 2015 – Elections in Poland and Spain and their consequences. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2017. ISBN 978-80-7510-233-1.

KOLCZYŃSKI, Mariusz, ed., MYŚLIWIEC, Małgorzata, ed. a PÉREZ DEL POZO, María José, ed. 2015 – Elections in Poland and Spain and their consequences. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2017.

ISBN 978-80-7510-233-1 (tištěná verze)

ISBN: 978-80-7510-234-8 (online verze)

Ke stažení

JANIŠ, Kamil, st., SKOPALOVÁ, Jitka a JANIŠ, Kamil, ml. Slovník vybraných pojmů k oblasti prevence rizikového chování [CD-ROM]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-237-9.
SKOPALOVÁ, Jitka a JANIŠ, Kamil, ml. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. I. Pedagogické aspekty. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
SKOPALOVÁ, Jitka a JANIŠ, Kamil, ml. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. I. Pedagogické aspekty. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-235-5.
SLOVÁČEK, Petr. Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmitta. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-250-8.
SLOVÁČEK, Petr. Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmitta. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-250-8.

Tištěné publikace vydané v roce 2016

HUŠEK, Petr. Postanarchismus: proměny strategií resistence: první dekáda 21. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-225-6.
HUŠEK, Petr. Postanarchismus: proměny strategií resistence: první dekáda 21. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-225-6.
SLOVÁČEK, Petr. Odvrácená strana evropského politického myšlení - Carl Schmitt. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-220-1.
SLOVÁČEK, Petr. Odvrácená strana evropského politického myšlení - Carl Schmitt. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-220-1.