Tištěné publikace vydané v roce 2013

BORÁK, Mečislav. Moskevská pohřebiště: Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-934-3.
BORÁK, Mečislav. Moskevská pohřebiště: Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-934-3.
HLAVÁČEK, Petr, DVOŘÁKOVÁ, Veronika a UCHOČOVÁ, Michaela. Rozvoj občanské společnosti v Bělorusku a na Ukrajině a role vnějších aktérů. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-935-0.
HLAVÁČEK, Petr, DVOŘÁKOVÁ, Veronika a UCHOČOVÁ, Michaela. Rozvoj občanské společnosti v Bělorusku a na Ukrajině a role vnějších aktérů. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-935-0.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2013. ISBN 978-80-7248-823-0.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2013. ISBN 978-80-7248-823-0.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-884-1.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-884-1.
VOMLELA, Lukáš. Svaz komunistů Srbska v procesu tranzice a dezintegrace Jugoslávie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-899-5.
VOMLELA, Lukáš. Svaz komunistů Srbska v procesu tranzice a dezintegrace Jugoslávie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-899-5.

Tištěné publikace vydané v roce 2012

HLAVÁČEK, Petr. Vymezení a struktura opozice v nedemokratickém režimu: analytický potenciál stávající teorie a návrh na její revizi. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-791-2.
HLAVÁČEK, Petr. Vymezení a struktura opozice v nedemokratickém režimu: analytický potenciál stávající teorie a návrh na její revizi. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-791-2.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Analyses of the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2012. ISBN 978-80-7248-714-1.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Analyses of the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2012. ISBN 978-80-7248-714-1.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v Moravskoslezském kraji. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-790-5.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v Moravskoslezském kraji. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-790-5.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-789-9.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-789-9.
KRAJČÍK, Vladimír, JANÁK, Dušan, ml. a kol. Mikropodnikání v sociálních službách. Ostrava: Vysoká škola podnikání; Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-766-0.
KRAJČÍK, Vladimír, JANÁK, Dušan, ml. a kol. Mikropodnikání v sociálních službách. Ostrava: Vysoká škola podnikání; Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-766-0.
SZTWIERTNIA, Radomír, KUDĚLA, Michal a kol. Lokální politika v Moravskoslezském kraji. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-758-5.
SZTWIERTNIA, Radomír, KUDĚLA, Michal a kol. Lokální politika v Moravskoslezském kraji. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-758-5.

Tištěné publikace vydané v roce 2011

KOLIBOVÁ, Helena a kol. Analýzy sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2011. ISBN 978-80-7248-697-7.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Analýzy sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2011. ISBN 978-80-7248-697-7.

Tištěné publikace vydané v roce 2010

BORÁK, Mečislav. The first deportation of the European Jews: the transports to Nisko nad Sanem: (1939–1940). Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2010. ISBN 978-80-7248-596-3.
BORÁK, Mečislav. The first deportation of the European Jews: the transports to Nisko nad Sanem: (1939–1940). Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2010. ISBN 978-80-7248-596-3.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Péče o zaměstnance v programech vnitropodnikové sociální politiky v Moravskoslezském kraji. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-611-3.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Péče o zaměstnance v programech vnitropodnikové sociální politiky v Moravskoslezském kraji. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-611-3.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-612-0.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-612-0.