Základní informace

Program Erasmus+ podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace. Mezi priority programového období Erasmus+ 2021 - 2027 patří inkluze, diverzita, udržitelnost, digitalizace a participace.

Více informací o programu naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce a Evropské komise.

Slezská univerzita je oprávněna k účasti v programu Erasmus+ na základě:

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země:

Programové země:

 • členské státy EU – 27 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Partnerské země:

Partnerské země sousedící s EU:

 • Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
 • Rusko

Další partnerské země:

 • některé Klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny jakékoliv partnerské zemi z celého světa, více informací naleznete v části B Příručky k programu Erasmus+

Více informací lze získat na stránkách Evropské komise zde a v jednotlivých částech stránek.

Převzato z www.naerasmusplus.cz

  Mobilitní systém SU

  Přihlášky na zahraniční mobility je možné podávat prostřednictvím Mobilitního systému SU, kde jsou uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení. 

  Součástí programu Erasmus+ jsou výukové pobyty a školení pro zaměstnance univerzity, a to jak pedagogicko-výzkumné, tak i administrativní pracovníky. Více informací určených zaměstnancům Slezské univerzity obsahuje část portálu SU dostupná po přihlášení.

  Bližší informace o jednotlivých typech stipendijních pobytů, nabídce partnerských institucí a pomoc s přípravou přihlášky vám poskytne fakultní koordinátorka programu Erasmus+.

  Při vyplnění přihlášky a práci s Mobilitním systémem SU můžete využívat následující videonávody (pro studenty):