Chcete si vyzkoušet studium na vysoké škole v zahraničí nebo pracovat v zemích EU?
Chcete si zdokonalit jazykové schopnosti?
Chcete získat zkušenosti a poznat nové lidi?


Tak se přihlaste do výběrového řízení na studijní pobyty nebo pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ !

 • Začátkem letního semestru probíhají na každém ústavu výběrová řízení, na základě kterých jsou vybrání studenti, kteří v následujícím akademickém roce budou moci vyjet na partnerskou zahraniční univerzitu v rámci programu Erasmus+. Možnosti výjezdu se na každém ústavu liší podle počtu uzavřených partnerských smluv. Seznam partnerských univerzit naleznete zde.
 • V případě, že nebudou všechna místa obsazena, bude probíhat náhradní výběrové řízení začátkem zimního semestru (pro výjezdy v letním semestru daného akademického roku).

Bližší informace o jednotlivých typech stipendijních pobytů, nabídce partnerských institucí a pomoc s přípravou přihlášky vám poskytnou koordinátoři jednotlivých ústavů.

Můžete se obracet také na fakultní koordinátorku programu Erasmus+.

Elektronická přihláška


  V elektronické přihlášce na studijní pobyt je nutné nahrát:

  • strukturovaný životopis v anglickém jazyce
  • motivační dopis v anglickém jazyce v rozsahu 
  • výpis výsledků dosavadního studia (z IS SU) Předpokládá se, že student v předchozích dvou semestrech před podáním přihlášky splnil min. 20 kreditů/semestr
  • případné další přílohy požadované kmenovým ústavem