Druhy mobilit

Výukový pobyt (Teaching Assignment)

 • Je určen pro pedagogické pracovníky vysokoškolské instituce a umožňuje vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci, která má s FVP SU uzavřenou platnou interinstitucionální smlouvu.
 • Může se uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně a jakémkoliv státu zapojeném do programu Erasmus+ mimo ČR.

Školení (Staff Training) 

 • Je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům vysokých škol na podporu profesního rozvoje formou školení v zahraničí, stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží se sídlem v zemích zapojených do programu Erasmus+ mimo ČR. Uzavřená interinstitucionální smlouva není v tomto případě vyžadována. Účast na konferencích není považována za školení.

Podmínky pro účastníky

Výukový pobyt (Teaching Assignment)

 • Musí být akademickým pracovníkem FVP s uzavřenou pracovní smlouvou nebo doktorandem, který má na FVP pracovní poměr na základě pracovní smlouvy na pedagogickou činnost.
 • Na FVP musí vykonávat pedagogickou činnost
 • Může být občanem jakékoliv země
 • Délka pobytu je 2 dny – 2 měsíce, přičemž minimální výuková povinnost je 8 hodin přímé výuky za týden

Školení (Staff Training)

 • Musí být pracovníkem FVP na základě pracovního poměru a pracovní smlouvy.
 • Na FVP může vykonávat pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou, administrativní nebo jinou činnost
 • Může být občanem jakékoliv země.
 • Délka školení je 2 dny – 2 měsíce.

Bližší základní informace jsou k dispozici na webu Domu zahraniční spolupráce.

Administrace mobilit

 • Výběrová řízení na obsazení pedagogických mobilit organizují jednotlivé ústavy
 • Zahraničních mobilit se mohou účastnit pouze pracovníci, kteří byli ve výběrovém řízení vybráni
 • Administrace mobilit pracovníků probíhá prostřednictvím Mobilitního systému SU, kde jsou uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení. Bližší informace o přihlašování a práci s mobilitním systémem poskytne fakultní koordinátorka programu Erasmus+.

Více informací určených zaměstnancům Slezské univerzity a VIDEONÁVODY pro práci s Mobilitním systémem SU obsahuje část portálu SU dostupná po přihlášení.

Prezentace FVP v angličtině a další materiály pro vyjíždějící pracovníky jsou k dispozici na části portálu FVP dostupné pro přihlášení. 

Předpisy

 • Směrnice rektora č. 5/2021 Organizace a financování zahraničních mobilit Slezské univerzity v Opavě  (dostupné na intranetu po přihlášení)