Telefonní kontakty

01

+420 553 684 142

Místnost

01

C-413

Mgr. Jana Bortlíková

Email: jana.bortlikova@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Referát pro zahraniční vztahy

Referent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek proděkana pro zahraniční vztahy

Referát pro zahraniční vztahy