Tištěné publikace vydané v roce 2015

ADAMUS, Petr. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy: evaluační nástroj hodnocení kvality inkluzivní školy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-163-1.

ADAMUS, Petr. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy: evaluační nástroj hodnocení kvality inkluzivní školy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-190-7.

Ke stažení

JANÁK, Dušan, ml., STANOEV, Martin a kol. Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu: sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-

JANÁK, Dušan, ml., STANOEV, Martin a kol. Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu: sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015.

ISBN 978-80-7510-157-0 (tištěná verze)

ISBN 978-80-7510-188-4 (online verze)

Ke stažení

Nový obrázek

KALEJA, Martin. (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015.

ISBN 978-80-7510-160-0 (tištěná verze)

 ISBN 978-80-7510-191-4 (online verze)

Ke stažení

KALEJA, Martin, ZEZULKOVÁ, Eva, ADAMUS, Petr a MÜHLPACHR, Pavel. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-192-1.

KALEJA, Martin, ZEZULKOVÁ, Eva, ADAMUS, Petr a MÜHLPACHR, Pavel. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015.

ISBN 978-80-7510-192-1 (tištěná verze)

ISBN 978-80-7510-167-9 (online verze)

Ke stažení

KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7.
KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7.
KOLIBOVÁ, Helena, CHMELAŘOVÁ, Magdalena, VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a JUŘÍČKOVÁ, Věra. Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.
KOLIBOVÁ, Helena, CHMELAŘOVÁ, Magdalena, VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a JUŘÍČKOVÁ, Věra. Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.
ZEZULKOVÁ, Eva. Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-162-4.

ZEZULKOVÁ, Eva. Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015.

ISBN 978-80-7510-162-4 (tištěná verze)

ISBN 978-80-7510-189-1 (online verze)

Ke stažení

Tištěné publikace vydané v roce 2014

BORÁK, Mečislav. Zatajené popravy: Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině: z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-037-5.
BORÁK, Mečislav. Zatajené popravy: Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině: z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-037-5.
JANÁK, Dušan a JIRÁSEK, Zdeněk. Z historie československých vystěhovaleckých družstev v Sovětském svazu (1923–1939). Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-038-2.
JANÁK, Dušan a JIRÁSEK, Zdeněk. Z historie československých vystěhovaleckých družstev v Sovětském svazu (1923–1939). Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-038-2.
JANÁK, Dušan, ml. The institution alisation of sociology in Central Europe: a comparative study on the formation of sociological institutions in Poland, the Czech Lands, Slovakia and Hungary in the first half of the 20th century. Opava: Silesian Universit
JANÁK, Dušan, ml. The institution alisation of sociology in Central Europe: a comparative study on the formation of sociological institutions in Poland, the Czech Lands, Slovakia and Hungary in the first half of the 20th century. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2014. ISBN 978-80-7510-093-1.
JANÁK, Dušan, ml., PILÁT, Miroslav a BEZDĚK, Jan. Rozdělování sociálních nerovností pod patronací státu: situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISB
JANÁK, Dušan, ml., PILÁT, Miroslav a BEZDĚK, Jan. Rozdělování sociálních nerovností pod patronací státu: situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7248-947-3.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-053-5.
KOLIBOVÁ, Helena a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-053-5.
SLOVÁČEK, Petr. Filosofické základy psychologie Tomáše Akvinského: studie k filosofické psychologii a metafyzice vrcholného středověku. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-062-7.
SLOVÁČEK, Petr. Filosofické základy psychologie Tomáše Akvinského: studie k filosofické psychologii a metafyzice vrcholného středověku. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-062-7.
VOMLELA, Lukáš, HUŠEK, Petr a kol. Regionalne elity polityczne w kraju morawsko-śląskim i województwie śląskim w latach 2000–2012. Opawa: Uniwersytet Śląski w Opawie, Wydział Polityk Publicznych w Opawie, 2014. ISBN 978-80-7510-113-6.
VOMLELA, Lukáš, HUŠEK, Petr i wsp. Regionalne elity polityczne w kraju morawsko-śląskim i województwie śląskim w latach 2000–2012. Opawa: Uniwersytet Śląski w Opawie, Wydział Polityk Publicznych w Opawie, 2014. ISBN 978-80-7510-113-6.
VOMLELA, Lukáš, HUŠEK, Petr a kol. Regionální politické elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství v letech 2000–2012. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-112-9.
VOMLELA, Lukáš, HUŠEK, Petr a kol. Regionální politické elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství v letech 2000–2012. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7510-112-9.