Programové období EU na léta 2021-2027:

Cíle regionální a strukturální politiky realizuje EU v rámci sedmiletých cyklů, tzv. programových obdobích. Pro každé období jsou stanoveny konkrétní cíle, na jejichž naplnění lze prostředky čerpat. Ne vždy zcela vyčleněná programová období odpovídají konkrétním letem čerpání.

V současné době ještě dobíhají projekty schválené v rámci programového období 2014-2020 (viz níže), ale nové projekty již budou čerpat prostředky v rámci programového období 2021-2027.

Zdroj:  web dotaceeu.cz

Další informace: Evropské fondy v ČR 2021-2027

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK):

Jeden z nejdůležitějších programů k čerpání finančních prostředků pro oblast vysokých škol. OP Jan Amos Komenský navazuje na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Informace o programu: O programu – OP JAK

Harmonogram plánovaných výzev: https://opjak.cz/vyzvy/

_________________________________________________________________________________________________________

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020:

Evropská unie poskytuje finanční prostředky členským státům zejména prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (např. Evropský sociální fond (ESF) a Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)).

Finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů se v členských státech čerpají skrze (operační) programy, které jsou spravovány na národní úrovni.


Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020:


Realizované projekty:


Název programuOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo prioritní osy2
Název prioritní osyRozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektuRozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě
Číslo projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696
Hlavní řešitel projektuIng. Martina Jatzková
Hlavní řešitel projektu za FVP

Ing. Josef Vícha

Doba řešení projektu2020 - 2023


Název programuOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo prioritní osy2.2
Název prioritní osyRozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektuZvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje
Číslo projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238
Hlavní řešitel projektudoc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Hlavní řešitel projektu za FVP
Ing. Josef Vícha
Doba řešení projektu2018 - 2023
Web projektuhttps://www.slu.cz/slu/cz/layout/1103

Název programuOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo oblasti podpory2.2
Název oblasti podporyRozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Název projektuRozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Číslo projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Hlavní řešitel projektuMgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Hlavní řešitel projektu za FVPIng. Josef Vícha
Doba řešení projektu2017 - 2023


V minulosti realizované projekty na FVP: ZDE