Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR                                                                                 


MŠMT ČR je významným poskytovatelem dotací a příspěvků v oblasti školství. K vyhlašování výzev v různých dotačních titulech dochází v průběhu celého roku.

FVP žádala v roce o dotaci příkladně z těchto výzev:

Realizovaný projekt:

Číslo projektu
PRCH-IP_0035/2022
Název projektu
Vybrané aspekty přístupů škol k primární prevenci a wellbeingu
Řešitel projektu
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
Doba řešení projektu
2022Realizované projekty:

 - v současné době nejsou na FVP realizovány projekty z podobných výzev MŠMT

V minulosti realizované projekty na FVP: ZDE