Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024

Celouniverzitní projekt zaměřený na transformaci vysokoškolského vzdělávání, kdy FVP řeší vybrané části. Hlavním cílem projektu je proměnit formy a obsah vysokoškolského vzdělávání a přizpůsobit strukturu studijních programů novým trendům a měnícím se potřebám trhu práce, zejména v souvislosti s vývojem v oblasti digitálních technologií. 

CÍL A

Ze strany FVP budou realizovány zejména tyto aktivity:

  •       digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend;
  •       rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning;
  •       tvorba nových profesně zaměřených studijních programů;
  •       tvorba kurzů zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling).

Odkaz na celouniverzitní web projektu: https://www.slu.cz/slu/cz/orspnpo 

Název projektu: NPO SU – Transformace formy a způsobu vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
reg. č. NPO_SU_MSMT-16611/2022