Program INTERREG Slovensko - Česko

Program Interreg Slovensko – Česko umožňuje financování přeshraničních projektů ve slovensko-českém příhraničí. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a národním orgánem pak Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Program je zaměřen na následující oblasti:
  • podpora investic podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím;
  • investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení, a to vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení;
  • zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000 a ekologických infrastruktur;
  • podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Oprávněná území: SR - Trnavský, Trenčianský a Žilinský kraj, ČR – Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Oficiální stránky programu: www.sk-cz.eu


Fond malých projektů
Stejně jako u jiných programů přeshraniční spolupráce, je i v rámci tohoto programu svěřena správa vymezené části prostředků na podporu projektů s nižším finančním limitem svěřena euroregionům. V tomto případě se jedná o subjekt nazvaný Region Beskydy.

Oficiální stránky Regionu Beskydy: www.regionbilekarpaty.cz


V současné době není realizován na FVP žádný projekt.


V minulosti realizované projekty na FVP: zde