Program INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika


Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika umožňuje financování přeshraničních projektů ve slovensko-českém příhraničí. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a národním orgánem pak Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Program je zaměřen na následující oblasti:

  • podpora investic podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím;
  • investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení, a to vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení;
  • zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000 a ekologických infrastruktur;
  • podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.


Oprávněná území: SR - Trnavský, Trenčianský a Žilinský kraj, ČR – Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj.


Oficiální stránky programu: www.sk-cz.eu


Aktuální výzvy: v současnosti není vyhlášena žádná výzva.


V minulosti realizované projekty na FVP: zde